1928-2018: VŠETKO NAJLEPŠIE BRACCHI!

  • 8 januára, 2018

Rok 2018 je pre Bracchi špeciálnym keďže oslavuje až dve výročia: 90 rokov od jej založenia a 50 rokov od akvizície rodinou Annoni.

1928: Začiatok nášho príbehu. V tomto roku bola založená lokálna prepravná spoločnosť Bracchi s.r.l. Napriek obmedzenému počtu vozidiel je cieľ jasný: spoločnosť chce ponúknuť svojim zákazníkom kvalitné dopravné služby, prispôsobené individuálnym potrebám s vysokou pridanou hodnotou.

1968: Príchod rodiny Annoni. Prvý dôležitý zvrat: spoločnosť získal pán Tranquillo Annoni, ktorý rozširuje jej pôsobnosť v Taliansku.

Počas všetkých týchto rokoch spoločnosť stále viac a viac rástla, získala sídla v zahraničí, získala spoluprácu s významnými zákazníkmi a investovala do podnikania a príležitostí, ktoré sa osvedčili.

Aby sa mohla stať medzinárodne konkurencieschopnou spoločnosťou, bolo treba prekonať dlhú a zložitú cestu, ale odhodlanosť ľudí, ktorí pracujú v Bracchi, predvídavosť jej manažmentu a voľba investovať do kvalifikovaných ľudí umožnili dosiahnuť dôležité míľniky.

Zostávame spojení s našou minulosťou a našou tradíciou, ktoré sú charakterizované kvalitou, ktorá nám umožnila položiť pevný základ, ale nezabúdame na našu prítomnsoť: príchod fondov IGI Sgr, SI2 S.p.A a Siparex Mid Cap II FCPI ako vlastníkov akcií, čo nám umožnilo posilniť naše obchodné línie a zároveň nám dáva významný nárast v súčasnosti.

Aj roku 2018 našim cieľom ostáva rásť, rozširovať sa a prijímať nové výzvy. Len prostredníctvom našich ambícií a našej vytrvalosti môžeme posilniť našu prítomnosť na medzinárodnej scéne, ako sme to robili počas všetkých týchto rokov.

VŠETKO NAJLEPŠIE BRACCHI!

Book & Track Your Parcel