SLUŽBA NAVRHNUTÁ A VYTVORENÁ PRE VÁS

PROFESIONÁLNA A PERSONALIZOVANÁ ZÁKAZNÍCKA PODPORA

Náš zákaznícky servis je tvorený ľuďmi so skúsenosťami, ktorí sú zákazníkovi neustále k dispozícii:

 • Monitorovanie zásielok (s osobitným dôrazom na: vzorky, zásielky s doručením na určený deň a hodinu, vyhradené služby)
 • Podpora pri riadení zásielok s bookingom
  (verifica documentazione, pre-alert)
 • Podpora pri riadení zásielok podmienených úhradou cash on delivery“ (telefonické oznámenie)
 • Pomoc pri telematickom pripojení (prenos podrobností o preprave)
 • Podpora pre Track & trace
 • Podpora pri riadení zásielok, ktoré podliehajú colnému konaniu
 • Monitorovanie zásielok B2C aj s COD
 • Starostlivosť o zákazníka

Implementácia pokročilých technológií a softvéru nám umožňuje uplatňovať čoraz inteligentnejší prístup k rôznym ponúkaným službám s využitím všetkých príležitostí, ktoré digitalizácia ponúka.

Každý z našich zákazníkov má vyhradeného asistenta, ktorý má trvale na starosť:

 • Kontrolu spokojnosti zákazníka
 • Proaktívny prehľad o požiadavkách na prepravu
 • Naplnenie všetkých požiadaviek zákazníka

MEDZINÁRODNÁ PREPRAVA BEZ STAROSTÍ

SLUŽBA COLNÉHO PORADENSTVA PRI DOVOZE A VÝVOZE

Naše colné oddelenie sa zaoberá asistenciou a poradenstvom pri vybavovaní colného konania, ktoré predstavuje delikátnu podstatu úspešného výsledku medzinárodnej prepravy tovarov.

Odborníci spoločnosti Bracchi vykonávajú kontrolu a vedenie potrebnej dokumentácie,poskytujú poradenstvo k stratégiám a administratívnym postupom, a zabezpečujú všetky potrebné formality. Bez ohľadu na miesto určenia vášho tovaru.

Cosa offriamo:

Hlavné vlastnosti služby:

 • Vyhradená a nepretržitá asistencia
 • Včasná komunikácia v prípade uskladnenia, alebo nepredvídaných udalostí
 • ADR
 • Assicurazione Poistenie všetkých rizík
 • Personalizované riešenia na mieru
 • Certifikácia IATA DGR pre leteckú dopravu
 • Certifikácia IMDG pre námornú dopravu

 

DAŇOVÝ SKLAD

Súčasťou ponuky kompletného servisu služieb sú sklady určené ako daňové sklady v režime pozastavenia spotrebnej dane.

BEZPEČNOSŤ NA KAŽDEJ CESTE

SATELITNÁ ASISTENZIA PRI PREPRAVE

Ponúkame najnovšiu generáciu služieb a produktov pre bezpečnosť prepravovaného tovaru:

 • Nepretržité monitorovanie vozidiel vďaka operačnému centru 24 hodín denne
 • „Aktívna“ bezpečnosť vozidiel od 1. do 5. úrovne
 • Bezpečnosť návesov, zavesených aj zvesených z ťahača
 • Geo Fencing: stanovenie virtuálneho perimetra, alebo trás, pre ktoré je vopred nastavený postup telematických jednotiek nainštalovaných vo vozidlách
 • • Nepretržitý záujem o zavádzanie inovácií najnovšej generácie: antirušička, testovacie zásielky, atď

NEPRETRŽITÉ A ÚPLNÉ VYSLEDOVANIE

SLEDOVANIE KAŽDEJ ZÁSIELKY

„Track & Tracing“ umožňuje sledovať zásielky krok za krokom až do doručenia. Táto vyhradená online služba v reálnom čase je podporovaná zákazníckym servisom, pracovníkmi, ktorí sú zákazníkovi k dispozícii pre akékoľvek informácie a doplnenie.

Prihlásenie sa vykonáva pomocou hesla odoslaného konkrétnej osobe vo vašej spoločnosti, a ktoré je možné kedykoľvek zmeniť z dôvodu ochrany vášho súkromia a citlivých údajov. Po prihlásení môžete zadať viacero vyhľadávacích kľúčov a zobraziť aktuálne štatistiky o stave vašich zásielok.

POISTENIE, KTORÉ VÁS ZBAVÍ STAROSTÍ

ALL RISK POISTENIE

Našim zákazníkom, ktorí požadujú vyššie záruky ochrany svojho tovaru, poskytujeme poistnú službu „All Risk“ pre prepravu tovarov. Jedná sa o dodatočné poistenie, o ktoré je potrebné požiadať počas fázy potvrdenia objednávky.

Bracchi akceptuje túto filozofiu, pretože umožňuje mať k dispozícii širokú ponuku dohodnutých služieb v rámci jednej zmluvy.

Konečným cieľom poistenia je zaručiť našim zákazníkom bezstarostné doručenie spojením základných poistení s prepravnou službou.

PROAKTÍVNA PODPORA PRI PROBLÉMOCH

ZASIELANIE UPOZORNENÍ (MAIL,SMS)

Nepretržité sledovanie zásielok umožňuje nášmu vyhradenému zákazníckemu servisu proaktívne riadenie problémov s prepravou.

Naši pracovníci sa zaoberajú monitorovaním ciest a včasným kontaktovaním zákazníkov a príjemcov s informáciou o možných problémoch súvisiacich s prepravou, ako sú štrajky, zátarasy, nehody, prírodné katastrofy, pre možnosť rýchleho a účinného zásahu.

NAČASOVANIE A PRESNOSŤ

SLUŽBA OZNÁMENIA O DORUČENÍ

Oznámenie o doručení je súčasťou služieb dodania produktu, ktoré predchádza samotnému dodaniu. Môže prebiehať rôznymi spôsobmi, medzi ktorými sú najčastejšie:

 • Sms
 • Telefonát
 • Mail

Keď sa príjemca a dodávateľ dohodnú na mieste a dátume dodania, prípadné ďalšie rozhovory medzi nimi sa zvyčajne týkajú prepravy tovaru, oznámenia o doručení a doručenia.

Oznámenie slúži najmä na informovanie príjemcu o doručovaní, jeho tovaru z dôvodu zabezpečenia, aby bol príjemca po dodaní tovaru na miesto určenia pripravený na bezpečnú a správnu vykládku.

Prostredníctvom satelitnej kontroly je Bracchi schopná nepretržite monitorovaťzásielku, čo zaručuje zákazníkovi maximálnu starostlivosť o tovar pred, počas a po jeho doručení.

JEDNODUCHÁ ONLINE SLUŽBA

POTVRDENIE O DORUČENÍ

Il P.O.D. “proof of delivery”,je potvrdenie o doručení, ktoré je možné zobraziť priamo online.

Táto služba umožňuje jednoducho, rýchlo a samostatne overiť dodanie tovaru.

V Online P.O.D. bude zobrazený podpis príjemcu a uvedenie dňa, času a mena osoby, ktorá zásielku prevzala.

Jedná sa o oficiálny doklad o doručení overený prepravcom, ktorý si zákazník môže ponechať a archivovať ako doklad o úspešnom ukončení prepravy.

PERSONALIZOVANÁ ÚPRAVA A BALENIE

ZBER, PICK &PACK A ÚPRAVA

Medzi rôzne služby, ktoré Bracchi ponúka, patria i všetky činnosti súvisiace so zberom, zostavením, balením a úpravou tovaru na prepravu.

Naše služby Pick &Pack ponúkajú zákazníkovi možnosť riadiť agilne a centralizovane celý proces prípravy šarže, dokumentácie a organizácie prepravy.

Tovar je možné uložiť v škatuliach, obálkach, na paletách alebo dokonca v personalizovaných baleniach na mieru podľa želania zákazníka. Pravidlo je iba jedno: zaručiť bezpečnosť prepravy a neporušenosť prepravovaného tovaru.

Tovar je pripravený a odoslaný v krátkom čase aj v režime cross-docking.

Hlavné poskytované služby:

 • prijatie a spracovanie objednávky
 • tvorba prepravnej dokumentácie
 • pick &pack objednávky
 • obstarávanie obalového materiálu
 • optimalizácia prepravy
 • správa vráteného tovaru a reklamácií

Všetky úkony zberu, balenia a prepravy sú podporované pokročilými počítačovými systémami, ktoré robia proces efektívnejším a flexibilnejším.

PREPRAVA S NEŠTANDARDNÝMI POŽIADAVKAMI

SLUŽBA ŽERIAVA, NÍZKO LOŽENÝCH NÁVESOV A MEGATRAILER

Medzi rôzne služby, ktoré ponúka Bracchi, patria viaceré riešenia súvisiace s historicky hlavnou činnosťou spoločnosti, mimoriadnou prepravou.

Bracchi je schopná poskytovať neštandardné prepravné riešenia s využitím:

 • Autožeriavy: : sú to doslovne žeriavy ktoré je možné viesť. Žeriav/autožeriav umožňuje dôležité premiestňovanie ťažkých bremien. Umožňujú manipuláciu tovaru značnej hmotnosti.

 

 • Prívesy, alebo nízko ložené návesy: nízko ložený náves umožňuje nakládku veľmi vysokých výrobkov.

 

 • Megatrailer: jazdná súprava vyššia než je bežné. Dosahuje výšku nákladu 3 m je o 8 cm širšia a o 30 cm vyššia ako bežne používaná jazdná súprava.

RIEŠENIA PRE VŠETKY POŽIADAVKY VĎAKA PONUKE INTEGROVANÝCH PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

017

Štandardná preprava

Cestná preprava na vnútroštátnych a medzinárodných linkách: FTL, LTL a zberná služba.

016

Mimoriadna preprava

Preprava nákladu, ktorý prekračuje rozmerové a hmotnostné limity.

011

Expresná preprava

Vyhradené vozidlá, ktoré poskytujú urgentným dodávkam najvyššiu prioritu.

012

Námorná a letecká preprava

Námorná a letecká preprava na a zo všetkých kontinentov, vrátane nebezpečného tovaru.

icon_valore_aggiunto

Pridaná hodnota

Intermodálna preprava, poradenstvo pre špeciálnu prepravu a colné poradenstvo.

ŠTANDARDNÁ PREPRAVA: EFEKTÍVNOSŤ PREPRAVY TOVARU

Bracchi ponúka svoje skúsenosti a odborné znalosti v odvetví, aby garantovala štandardnú prepravu z a do akéhokoľvek miesta určenia a nepretržitú podporu v každej fáze prepravy.