Optimalizácia dodávateľského reťazca

INTEGROVANÁ LOGISTIKA

Pre našich zákazníkov navrhujeme na mieru šité projekty integrovanej logistiky, vytvárame strategické distribučné siete na optimalizáciu riadenia dodávateľského reťazcaa aktivujeme procesy úplnej integrácie.

Každé riešenie je navrhnuté tak, aby zlepšilo riadenie materiálových tokov a príslušných informácií, integrovalo každý aspekt logistického procesu pre zvýšenie jeho efektivity a výkonu.

ČINNOSTI INTEGROVANEJ LOGISTIKY
V integrovanej logistike je každá činnosť prepojená s ostatnými, od obstarávania cez spracovanie objednávok, od skladovania cez prepravu po dodanie hotového výrobku koncovému zákazníkovi a servis po predaji.

Medzi rôzne ponúkané služby patria:

 • Vstupné a výstupné logistické operácie
 • údržba a optimalizácia výrobných liniek
 • Konsolidácia a inteligentné montážne riešenia
 • Riadenie a dopĺňanie zásob vo výrobných oddeleniach
 • Co-packaging, balenie a personalizované obaly
 • Expedícia hotových výrobkov a logistické poradenstvo

KOMUNIKÁCIA A ORGANIZÁCIA

OPTIMALIZÁCIA VÝROBNÝCH LINIEK

Optimalizovať výrobné linky dodávateľského reťazca znamená integrovane intervenovať do procesov skladovania, vyzdvihnutia, konsolidácie a expedície tvaru, riadenia zásob, vráteného tovaru a celého logistického procesu.

Naši logistickí manažéri vám budú vedieť pomôcť čo najlepšie pri každom logistickom projekte, od čisto manuálnych a remeselných procesov po automatizované projekty založené na kombinovanom použití softvéru WMS a technologicky pokrokových skladových riešeniach.

 1. Definovanie stratégie logistiky
 2. Usporiadanie skladu najlepším možným spôsobom
 3. Štruktúrovanie distribučnej siete

Tento multi-kanál služieb umožňuje optimalizovať výrobné linky, pretože umožňuje podniku reagovať na akékoľvek nepredvídané udalosti, ktoré môžu nastať na trhu.

Aby sme reagovali a mohli vždy vyťažiť maximum z výrobných liniek, je potrebné:

 • monitorovať efektívnosť zdrojov
 • disponovať vždy aktualizovanými údajmi
 • znížiť počet hodín prestojov zariadení
 • používať správne nástroje pre fázy kontroly
 • obmedziť skladovacie operácie pomocou cross-dockingu

Bez usmernení, ktoré je potrebné dodržiavať, sa stáva všetko zložitejšie, najmä pri kontrole efektivity vlastných služieb.

Bracchi poskytuje svojim zákazníkom úplný prehľad o procesoch vďaka pokročilým softvérom používaným v spoločnosti a neustálej komunikácii medzi skladmi a logistikou, ktorá zabezpečuje neustálu optimalizáciu výrobných liniek.

RIADIŤ POŽIADAVKY RÝCHLO A VČAS

ZÁSOBOVANIE A RIADENIE ZÁSOB

Racionalizácia a optimalizácia činností dodávateľského reťazca sú základom pre zabezpečenie efektívnosti všetkých výrobných procesov spoločnosti.

Rastúca zložitosť distribučných a komunikačných procesov si dnes vyžaduje značné zručnosti a know-how ktoré môžu zaručiť iba odborníci v danej oblasti.

Náš tím logistických profesionálov je schopný garantovať personalizované poradenstvo a sprevádzať spoločnosť vo všetkých fázach implementácie, riadenia a merania výsledkov logistického projektu.

Naše služby vám ponúkajú: 

 • Návrh dodávateľského reťazca
 • Prognózu dopytu po tovare
 • Prognózu správy priestorov
 • Optimalizáciu rotácie produktov
 • Návrh vhodného balenia
 • Riadenie vzťahov s dodávateľmi
 • Predchádzanie riziku nedostatku zásob
 • Definovanie náhradných spôsobov zásobovania
 • Definovanie núdzových plánov
 • Flexibilné obstarávanie

OPTIMALIZÁCIA DISTRIBÚCIE

KONSOLIDAČNÉ ČINNOSTI

V Bracchi sa zaoberáme súborom postupov a činností, ktoré nám umožňujú spájať a konsolidovať šarže tvaru rôzneho pôvodu, ktoré musia byť prepravované spoločne v rámci jednej cesty.

Jedná sa o veľmi dôležitý úkon, pretože umožňuje:

 1. Optimalizovať obsadený priestor
 2. Zlepšiť časy
 3. Znížiť náklady

Po zabezpečení obstarania tovaru a kontrole kvality zásob sa optimalizácia distribúcie týka balenia, štítkovania, kontroly šarží a trvanlivosti. Všetky tieto postupy sa zbiehajú v činnostiach konsolidácie a dekonsolidácie tovaru a dodávkach po celom Taliansku a Európe prostredníctvom distribučnej siete.

Bracchi zabezpečuje:

 • Opatrnosť a starostlivosť pri manipulácii
 • Neustále monitorovanie vo všetkých fázach
 • Spájanie štandardných a neštandardných zásielok
 • Zakrytie a špeciálne úpravy

PERSONALIZOVANÉ A PRESNÉ

OBALY NA MIERU

Bracchi záleží na zákazníkoch, snaží sa vždy optimalizovať komunikáciu s firmami, alebo dodávateľmi tak, aby pre nich bola preprava produktu čo najpohodlnejšia.

Obaly na mieru sa môžu odlišovať v závislosti od:

 • produktu
 • veľkosti
 • krehkosti
 • hmotnosti

Prostredníctvom logistického poradenstva bude každý zákazník schopný zorganizovať svoju prepravu najlepším možným spôsobom, čo umožňuje dosiahnuť úroveň maximálnej spokojnosti.

Zákazníkom vždy poskytujeme k dispozícii všetky naše zdroje tak, aby sme mohli uspokojiť ich potreby a požiadavky. Služba, ktorá ponúka balenie na mieru, umožňuje vybrať ideálny obal pre konkrétny výrobok, so zárukou bezpečia a profesionality počas prepravy.

Požiadavky na balenie na mieru:

 • ochrana tovaru
 • spojenie viacerých balíkov do jedného balenia
 • estetické a marketingové požiadavky
 • špeciálne tvary a rozmery

Náš tím vie poradiť zákazníkovi vo výbere najvhodnejšieho riešenia, s kartónovými baleniami rôznych veľkostí a typov, krabicami a baleniami na víno, personalizovanými darčekovými krabičkami pre individuálneho konečného spotrebiteľa, alebo s výberom personalizovaného loga a grafiky.

Ponúkame rovnako široké spektrum typov baliacej fólie , napríklad celofán a pri typoch bezpečných balení bublinkové fólie, polystyrénové telieska, alebo iné profesionálne obalové materiály.

KAPILÁRNA A DIVERZIFIKOVANÁ DISTRIBÚCIA

DISTRIBÚCIA DO CELÉHO SVETA

Spoločnosť Bracchi v priebehu rokov výrazne rozšírila svoju sieť kontaktov a stala sa tak referenčnou spoločnosťou v sektore prepravy a logistiky v Európe.

Vďaka európskym a národným partnerom sme schopní:

 • realizovať import a export zásielok
 • pôsobiť ako sprostredkovateľ pre iné medzinárodné spoločnosti
 • realizovať zámorské dodávky vďaka službe námornej a leteckej prepravy

Sme známi ako líder v sektore prepravy poľnohospodárskych strojov v Európe, disponujeme obchodnými riešeniami špecializovanými na medzinárodnú distribúciu v sektore módy, luxury a životného štýlu. Naša škála činností je široká a rôznorodá a umožňuje nám expandovať s našou činnosťou po celom svete, rozširovaním ponuky našich služieb.

Ponúkame integrované logistické služby a kapilárnu distribúciu pre:

Pre nárast našich služieb je cieľom rozšíriť sieť kontaktov, a stať sa referenčným bodom v Európe a vo svete.

PODPORA A PROFESIONALITA

LOGISTICKÉ PORADENSTVO

Náš tím inžinierov logisticky je zákazníkom k dispozícii pre poskytovanie služieb logistického poradenstva s cieľom navrhnúť najlepšiu stratégiu spoločne so zákazníkom tak, aby bolo možné optimalizovať výkonnosť a efektivitu celého dodávateľského reťazca spoločnosti.

Naši odborníci sú schopní pripraviť projekty na kľúč so zahrnutím všetkých aspektov logistického reťazca:

 • Mapovanie logistických procesov
 • Lay-out skladu
 • Riadenie stavu zásob
 • Riadenie zmien sortimentu
 • Paletizačné schémy
 • Načasovanie procesu
 • Prevádzkové postupy
 • Riadenie automatizácie skladu
 • Správa distribučnej siete
 • Ovládací panel
 • Vysledovateľnosť
 • Analýza KPI
 • Definícia nástrojov a technológií

Cieľom každého z našich integrovaných logistických projektov je optimalizácia a návratnosť hodnoty všetkých interných a medzipodnikových úkonov logistického reťazca.

Sprevádzame našich zákazníkov od počiatočných fáz návrhu projektu po implementáciu, prostredníctvom procesu business modelling ktorý je schopný poskytnúť racionálne aplikovateľné riešenia a integrovať ich do existujúcich systémov v spoločnosti.

ZLEPŠOVANIE PROCESOV

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Na riadenie dodávateľského reťazca používame integrované IT systémy, ktoré nám umožňujú byť vždy informovaní o priebehu projektu a neustále informovať našich zákazníkov prostredníctvom výmeny informácií v reálnom čase.

Zabezpečenie obojsmerného toku informácií a zapojenie zákazníka sú základnými krokmi pre úspech logistického projektu.

Udržiavanie neustálej pozornosti vzťahu so zákazníkom a kontrole presného dodržiavania KPI a dohodnutých cieľov umožňuje dosahovať ciele stanovené vo fáze návrhu.

Aby sme správne riadili distribučný reťazec, naši logistickí odborníci sa v každom projekte zaväzujú:

 • používať vhodný softvér
 • minimalizovať odpad
 • koordinovať všetky činnosti
 • digitalizovať logistické postupy (pre zníženie nákladov)
 • integrovať čo najviac údajov

Týmto spôsobom je možné optimalizovať riadenie dodávateľského reťazca a následne dosiahnuť požadované výsledky.

TVORÍME SPRÁVNY PRIESTOR VAŠEJ TÚŽBE PO BUDÚCNOSTI

005

Skladový manažment

Digitalizované skladovanie pre optimalizovanie distribučného výkonu.

018

Integrovaná logistika

Úplná integrácia a najlepšie technológie na monitorovanie dodávateľského reťazca.

013

In House logistika

Logistické služby na kľúč priamo vo výrobnom závode.

010

Colnica a daňový sklad

Vedenie colných konaní a služby daňového skladu.

icon_valore_aggiunto

Logistika na mieru pre všetky sektory

Skúsenosti a inovácie pre každú logistickú požiadavku.

BRACCHI
VÁŠ DÔVERYHODNÝ PARTNER PRE OPTIMALIZÁCIU DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Zverením riadenia dodávateľského reťazca kompetentnému a skúsenému partnerovi umožníte vašej spoločnosti sa plne sústrediť na svoj core business a mať nestály prehľad vďaka úplnej vysledovateľnosti materiálov a informácií.