EFEKTÍVNOSŤ A VÝHODY

VSTUPNÁ LOGISTIKA

Bracchi je vysoko špecializovaná na národnej a medzinárodnej úrovni v riadení všetkých logistických operácií rôznych výrobných a priemyselných odvetví, a to tak vo výrobe, ako v distribúcii.

Zaoberáme sa o všetkými fázami vstupnej logistiky, od prevzatia a manažmentu surovín potrebných pre výrobu, konsolidáciu dodávok, cez manipuláciu s materiálom v rámci zásobovacieho skladu až po riadenie a kontrolu zásob.

Služba Vstupná logistika sa delí na:

 

Stratégia založená na softvéri a pokročilých technológiách, ktoré umožňujú:

 • Znížiť Čas A Náklady
 • Vykonať Prácu Efektívne A Účinne
 • Automatizovať Procesy
 • Zlepšiť Vnútorné Riadenie Skladu

EFEKTÍVNOSŤ A INOVÁCIE

VÝSTUPNÁ LOGISTIKA

 

V našich službách výstupnej logistiky sa zaoberáme všetkými úkonmi, ktoré prebiehajú od odoslania picking list-u zákazníkom až po konečné doručenie príjemcom.

Naši inžinieri logistiky budú pracovať na nachádzaní správnej rovnováhy medzi nadbytkom zásob a špičkou dopytu, prispôsobením a integrovaním softvéru WMS pre optimálne riadenie zásob a plánovanie prepravy.

Technologicky pokrokové regály a optimalizované metódy picking-u nám umožňujú pripraviť a vybaviť objednávky v čo najkratšom čase.

Špecializujeme sa na konsolidáciu a prekládku tovaru vo veľmi krátkom čase, vďaka službám cross docking-u a kapilárnym tranzitným bodom po celej Európe, máme bohaté skúsenosti v riadení zbernej prepravy a malej zbernej prepravy.

Hlavné vykonávané činnosti:

 • Vytváranie Objednávok
 • Príprava Súprav
 • Predmontáž
 • Prebaľovanie
 • Štítkovanie
 • Balenie Tepelne Zmrštiteľnými Celofánovými Fóliami
 • Automatizované Triedenie Balíkov
 • Colné Konanie
 • Neustály Monitoring

DOSTUPNOSŤ A REZERVA

RIADENIE ZÁSOB

Zásoby predstavujú tú časť produktov, ktoré sa trvalo nachádzajú v sklade: považujú sa za výhodu aj nevýhodu:

 • Výhoda: predstavujú materiály, ktoré je možné implementovať do ktoréhokoľvek druhu činnosti v rámci skladu
 • Nevýhoda môžu spôsobiť zvýšenie nákladov na údržbu

Zásoby umožňujú spoločnosti zachovať jej nepretržitý interný, výrobný cyklus, preto je vhodné zamerať sa na ich správne riadenie a organizáciu. V skutočnosti exituje niekoľko kategórií zásob, ktoré sa delia na:

 • Zásoby na ceste: čiže zásoby, ktoré sa nachádzajú vo vozidlách, ktoré ich prepravujú
 • Bezpečnostné zásoby: čiže zásoby, ktoré sa používajú v prípade náhlej zmeny plánu
 • Cyklické zásoby: zásoby používané najmä na rozlíšenie dvoch po sebe nasledujúcich období
 • Strategické zásoby

 

Čo robíme?

 • Riadenie Inventúr Ročných/Pravidelných
 • Riadenie Zásob
 • Riadenie Náhradných Dielov
 • Správa Referenčných Údajov
 • Skladovanie
 • Vysledovateľnosť
 • Cyklické Inventúry

STAROSTLIVOSŤ POTREBNÁ V KAŽDEJ FÁZE

KONTROLA KVALITY

Kvalita služieb a produktov sú charakteristiky, na ktorých spoločnosti Bracchi obzvlášť záleží, najmä preto aby bol tovar po doručení presne taký, aký ho požaduje zákazník.

Kontrolná činnosť sa vykonáva najmä pre:

 • Definovanie kvality požadovanej zákazníkom
 • Kontrolu najdôležitejších vlastností tovaru, alebo výrobku
 • Garantovanie podmienok potrebných pre udržanie kvality v každej fáze manipulácie, skladovania a prepravy

Najmä pre odvetvie fashion & luxury, garantujeme najvyššie štandardy z hľadiska produktivity a údržby tovaru:

 • Kontrolu kvality
 • Výmenu poškodených obalov
 • Opravu poškodených odevov
 • Dezinfekciu
 • Osviežovanie deodorantom
 • Žehlenie a balenie

TECHNOLÓGIA A OPTIMALIZÁCIA

PICKING E PACKAGING

Úkony picking e packaging sú základom pre optimalizované riadenie skladu. My v Bracchi garantujeme najlepšie technológie v oblasti riadenia picking-u a maximálneho prispôsobenia obalov.

Vďaka integrácii našich softvérov budú naši zákazníci schopní:

 • sledovať pohyb výrobku v reálnom čase
 • kontrolovať celú fázu štítkovania a triedenia v sklade
 • preveriť dátum a spôsob odoslania

Bracchi sa preukazuje výbornou organizáciu a riadením svojich skladov, čo nám umožňuje skrátiť čas požiadavky zo strany zákazníka, alebo partnera a v prípade potreby včas zasiahnuť.

 

Naše logistická operatíva pozostáva z:

 • Prípravy na picking s mapovaním umiestnenia v sklade
 • Overenia skutočne zisteného, spravovaného a skladovaného množstva
 • Nakladania a príprava objednávky pre zákazníka
 • Implementácie WMS
 • Hromadného picking-u
 • Picking-u viacerých objednávok
 • Pick & Pack
 • Balenia a obalov navrhnutých podľa požiadaviek zákazníka
 • Prípravy nadrozmerných objednávok
 • Výmeny obalov

VÝROBA A ZÁSOBY

MANAŽMENT SUROVÍN A POLOTOVAROV

V rámci skladu sú všetky vykonávané úkony úzko spojené s kontrolou, príjmom, spracovaním, alebo expedíciou surovín.

Tí, ktorí sa zaoberajú manažmentom surovín a polotovarovsa zaoberajú všetkým tým, čo obsahuje:

 • fázy kontroly vstupu a výstupu materiálov
 • distribúciu materiálov na oddelenia
 • materiály, ktoré sa majú triediť v rámci skladu

Bracchi venuje veľkú pozornosť všetkým fázam životného cyklu výrobku, teda všetkému, čo ho tvorí, až po jeho predaj.

Suroviny sú všetky tie zložky, ktoré sa dajú vyrobiť alebo zakúpiť. Sú veľmi užitočné, pretože okrem toho, že sú nevyhnutné pre výrobu konečného produktu, môžu byť použité aj ako zásoby.

Polotovary sú výsledkom fázy, ktorá nasleduje po surovine. Po prevzatí zo skladu sa surovina začne spracovávať strojovo, alebo ručne a stáva sa tak polotovarom.

SLUŽBA NAVIAC

ZNEŠKODNENIE ZASTARANÝCH VÝROBKOV

Bracchi sa nezaoberá priamo zneškodnením zastaraných výrobkov, ale v prípade, že si to niektorý z našich zákazníkov / dodávateľov vyžiada, ponúkame podporu pri zorganizovaní tejto činnosti prostredníctvom našej logistickej služby.

Ako? Skontaktujeme zákazníka s našimi dôveryhodnými centrami zneškodnenia,tak, aby bolo možné čo najlepšie zorganizovať materiál na zneškodnenie a termíny výkonu.

Po uzavretí dohody a na základe oznámenia pripravíme pre centrum zneškodnenia materiál, ktorý bude zneškodnený , v stanovený deň a dohodnutým spôsobom.

Hlavné odvetvia, v ktorých je táto služba požadovaná:

 • Farmaceutické a kozmetické odvetvie
 • Chemický sektor
 • Potravinársky priemysel
 • Likvidácia zásob
 • Zastarané produkty
 • Exspirované produkty
 • Nepredajné výrobky, alebo materiály

KOMPLETNÝ CYKLUS VÝROBKU

RIADENIE VRÁTENÉHO TOVARU

Optimalizované riadenie vráteného tovaru je nevyhnutné v mnohých obchodných a priemyselných procesoch, preto nás mnohí zákazníci nielen v sektore elektronického obchodu žiadajú o personalizované činnosti reverznej logistiky.

VÝZNAM REVERZNEJ LOGISTIKY

Efektívna reverzná logistika môže predstavovať konkurenčnú výhodua vytvoriť prekážku pre vstup nových konkurentov, preto naši logistickí inžinieri optimálne a efektívne organizujú a riadia reverznú logistiku.

V našich službách garantujeme:

 • Využívanie IT podpory a technológií riadenia
 • Hardvérové a softvérové postupy pre správu komerčnej návratnosti
 • Optimalizáciu procesov kontroly kvality a opravy
 • Triedenie a opätovné štítkovanie vrátených, alebo nepredaných, nevyhovujúcich alebo poškodených produktov
 • Správu registrov, umiestnení a skladových zásob
 • Jednoduchú integrácia s ERP systémami

TVORÍME SPRÁVNY PRIESTOR VAŠEJ TÚŽBE PO BUDÚCNOSTI/h3>

005

Skladový manažment

Digitalizované skladovanie pre optimalizovanie distribučného výkonu.

018

Integrovaná logistika

Úplná integrácia a najlepšie technológie na monitorovanie dodávateľského reťazca.

013

In House logistika

Logistické služby na kľúč priamo vo výrobnom závode.

010

Colnica a daňový sklad

Vedenie colných konaní a služby daňového skladu.

icon_valore_aggiunto

Logistika na mieru pre všetky sektory

Skúsenosti a inovácie pre každú logistickú požiadavku.

RIEŠENIA NA MIERU PRE RIADENIE SKLADU

Bracchi garantuje skladové riešenia pre každé odvetvie. Postaráme sa o Váš tovar vďaka vyhradenému tímu a širokej škále služieb na mieru.