DOSTUPNOSŤ A PROFESIONALITA

MIMORIADNA PREPRAVA

Našim zákazníkom poskytujeme k dispozícii špeciálne vozidlá na mimoriadnu prepravu, aj vďaka využívaniu pokrokových technológií a softvéru sme sa stali lídrami mimoriadnych prepráv v Taliansku a v Európe. Riadime prepravu a logistiku pre 80 % svetových výrobcov poľnohospodárskych strojov.

Špecializujeme sa na rôzne druhy mimoriadnej prepravy, vrátane:

Pre zjednodušenie nakládky a vykládky tovaru využívame špecifické vybavenie pre každú situáciu. Vďaka využívaniu našich pokrokových technológií garantujeme bezpečnú a efektívnu prepravu.

 

ČORAZ MIMORIADNEJŠIE: TECHNICKÁ PREPRAVA DO 100 TON

Od počiatkov sme sa špecializovali na mimoriadnu prepravu do 40-50 ton a nedávno sme rozšírili sortiment našich služieb o ťažké technické prepravné riešenia až do 80-100 ton.

Okrem poľnohospodárskeho sektora obsluhujeme strategické odvetvia, medzi nimi priemyselný sektor, elektromechanický, ropné a plynárenské odvetvia s poskytovaním vysokého výkonu vďaka špeciálnym prívesom na mieru.

Náš tím ponúka komplexnú a špecializovanú asistenciu, od plánovania prepravy až po vyžiadanie povolení a organizáciu zásob.

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Spoľahlivosť
 • Bezpečnosť
 • Organizácia
 • Presnosť

TECHNIKA A KVALITA

DODÁVKY ŽERIAVOM

Vďaka našim vozidlám vybavených žeriavom ponúkame našim zákazníkom možnosť manipulácie a prepravy objemného a ťažkého nákladu do 100 ton, všetky úkony nakládky a vykládky sú vykonávané v maximálnej bezpečnosti a podľa veľmi presných postupov.

Mimoriadna preprava je podporovaná špecifickým vybavením pre každú situáciu, najmä počas fáz nakládky/vykládky tovaru.

Vozidlo vybavené žeriavom umožňuje presun tovarov veľkých rozmerov alebo tovarov uložených v značných výškach. Vďaka našim skúsenostiam v tejto oblasti zaručujeme maximálnu bezpečnosť pri manipulácii s výrobkom.

 

ŠIROKÁ PONUKA VOZIDIEL A RIEŠENÍ PRE KAŽDÚ SITUÁCIU

Naším cieľom je ponúkať personalizované riešenia, preto sme v priebehu rokov vyvinuli širokú škálu riešení vhodných pre každú situáciu. Projekty sú vyvinuté na mieru naším technickým oddelením.

Vďaka nášmu vlastnému kvalitnému vozovému parku, ktorý nepretržite obnovujeme, sme schopní čo najlepšie uspokojiť každú požiadavku zákazníka:

 • Žeriavy
 • Jazdné súpravy so žeriavom
 • Ťahače so žeriavom

LÍDER V ODVETVÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV

PREPRAVA STROJOV

Bracchi ponúka svojim zákazníkom špecifické vozidlá a riešenia pre mimoriadnu prepravu. Pokročilé technológie a nahromadené skúsenosti z nás spravili lídrov v Taliansku a Poľsku v mimoriadnej preprave poľnohospodárskych strojov.

Nadrozmerná preprava nie je pre nás problémom! Náš vysokokvalifikovaný tím sa postará o všetky fázy prepravy: od analýzy, návrhu a riadenia až po dokončenie všetkých administratívnych procesov a žiadosť o povolenie na tranzit a organizáciu zásob.

Mimoriadna preprava je zabezpečovaná špecifickým vybavením pre každú situáciu, najmä vo fázach nakládky/vykládky tovaru:

 • Dodávky so žeriavom
 • Vertikálna preprava
 •  Vozíky na prepravu zvitkov
 •  Špeciálne vozíky
 •  Nízko ložené vozíky
 •  Teleskopické vozíky
 • Samonakladače a mnoho iného

MNOŽSTVO A POZORNOSŤ

ŤAŽKÁ PREPRAVA

Kategória ťažkej prepravy zahŕňa všetky prepravy charakterizované nadštandardnou hmotnosťou vyplývajúcou zo súčtu viacerých komponentov, alebo prepravou jedného výrobku veľkých rozmerov a hmotnosti. Bracchi ponúka rôzne služby ťažkej prepravy aj na mieru, čím zabezpečujeme maximálnu pozornosť a starostlivosť o výrobok pri dodávke užívateľovi.

Zákazníkovi poskytujeme širokú ponuku vozidiel používaných na ťažkú prepravu, klasické zaplachtované kamióny alebo ťahače vybavené žeriavom tak, aby sme našim partnerom a zákazníkom zaručili maximálnu flexibilitu služieb.

Medzi nimi, niektoré z ponúkaných služieb sú:

 

NAŠI TECHNICI NEPONECHAJÚ NIČ NA NÁHODU

Medzinárodnú prepravu vykonávame podľa odborných štandardov, bezpečne a načas, profesionálne a s ochotou. Pre úspešný výsledok každej prepravy, vykonávame preventívne prehliadky ciest, prevádzok a stavenísk. Skúsený personál sleduje postupy vydávania potrebných povolení na prepravu tovaru do zahraničia.

SPOĽAHLIVOSŤ A SPÔSOBILOSŤ

VEĽKOOBJEMOVÁ PREPRAVA

Poskytujeme k dispozícii naše vozidlá, aby sme zabezpečili najlepšiu možnú prepravu pre akýkoľvek druh veľkoobjemového tovaru. Naši odborníci vyberú najvhodnejšie vozidlo na základe technických vlastností prepravovaného výrobku s ohľadom na jeho, hmotnosť, rozmery a špecifické vlastnosti.

Ponúkame efektívnu službu prevzatia a dodania objemného nákladu vďaka spôsobilosti a profesionalite našich technikov, ktorí sú, kontinuálne školení o aktualizáciách bezpečnostných pravidiel a predpisov uplatňovaných vo všetkých fázach prepravy a manipulácie s veľkoobjemovým nákladom.

 

ŠPECIALISTI NA NADROZMERNÚ PREPRAVU

Sme špecialisti na mimoriadnu prepravu v Taliansku aj v zahraničí, disponujeme špecifickými najmodernejšími vozidlami, vrátane ťahačov a jazdných súprav v kombinácii s prívesmi so stanovenou nosnosťou a nízko loženými návesmi, ktoré sú schopné zabezpečiť všestranný výkon, najmä v prípadoch mimoriadnej prepravy.

Vykonávame aj:

 • prepravu výrobných strojov
 • priemyselné sťahovanie
 • prepravu výťahov a eskalátorov
 • prepravu poľnohospodárskych strojov
 • prepravu lodí
 • služby pre výstavy

STAROSTLIVOSŤ O VÝBER A POZORNOSŤ

PREPRAVA LODÍ

Spoľahnite sa nás s prepravou nadrozmerného tovaru, ako sú lode. Garantujeme službu výberu vozidla a najvhodnejší spôsob doručenia zákazníkovi.

Náš profesionálny prístup a využívanie firemného know-how nám umožňujú špecificky a spoľahlivo zorganizovať najlepšiu metódu dodávky lode na miesto, spôsobom preferovaným zákazníkom.

 

ODBORNÁ PREPRAVA LODÍ

Vďaka viac ako 30-ročným skúsenostiam v tomto odvetví sme schopní optimálne zvládnuť osobitné potreby námorného sveta. Preprava lodí si vyžaduje mimoriadne osobitnú pozornosť a postupy. Vášeň našich technikov a dostupnosť efektívneho a špičkového vozového parku nám umožňujú riadiť prepravu akéhokoľvek typu plachetnice alebo motorového člna, ako aj prepravu strojov, nádrží a priemyselných výrobkov všetkého druhu.

Disponujeme širokou ponukou vlastných vozidiel, ktoré neustále obnovujeme a vybavujeme najnovšími technológiami, ktoré zaručujú riešenie každého problému prepravy lodí v závislosti od veľkosti a predovšetkým hmotnosti.

Naše služby zaručujú maximálnu starostlivosť o potreby súkromnej klientely aj výrobcov lodí. Náš špecializovaný personál sa stará o plánovanie trasy, vybavenie dokumentácie a povolení, a o organizáciu technického sprievodu našimi vyhradenými vozidlami, alebo certifikovanými partnermi.

NÁVYK A VÝNIMOČNOSŤ

ŠPECIÁLNE PRÍVESY A NÁVESY

Naša preprava sa vyznačuje neustálym využívaním špeciálnych prívesov a návesov na prepravu hmotnostne alebo veľkostne neštandardného tovaru.
V závislosti od požiadaviek zákazníka môžu byť prívesy alebo návesy spojené s vozidlami používanými najmä na ťažkú prepravu, ako je použitie prívesu pre vozidlo vybavené žeriavom.

Disponujeme parkom najmodernejších vozidiel, ktoré zaručujú bezpečnú prepravu tovaru. Bezpečnosť je zaručená kontinuálnym školením technického personálu a viac ako
50-ročnými skúsenosťami v mimoriadnej e ťažkej preprave.

Naše služby zahŕňajú:

 • špeciálny príves
 • nízko ložený náves
 • špičkové jazdné súpravy s prívesom
 • cestný ťahač s nízko loženým návesom

KOMPLETNÝ A PERSONALIZOVANÝ SERVIS

PRIEMYSELNÉ SŤAHOVANIE

Akýkoľvek spôsob sťahovania potrebuje vaša spoločnosť, my v Bracchi sme vám k dispozícii pre jeho najlepšiu možnú realizáciu. Snažíme sa spolu so zákazníkom nájsť najlepšie riešenie prepravy a jej bezpečnosti prostredníctvom návštevy priamo na mieste a obhliadkou zariadení určených na prepravu.

Využitím vozidiel, ktoré máme k dispozícii, zaručujeme zákazníkom maximálne profesionálnu službu, vďaka čomu bude pre nich sťahovanie pokojnejšie.

Každá fáza presunu bude analyzovaná a plánovaná do posledných detailov, spomedzi rôznych služieb ponukou použitia balení na mieru so zárukou absolútnej bezpečnosti a efektívnosti služby a našej starostlivosti o výrobok.

RIEŠENIA PRE VŠETKY POŽIADAVKY VĎAKA PONUKE INTEGROVANÝCH PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

017

Štandardná preprava

Cestná preprava na vnútroštátnych a medzinárodných linkách: FTL, LTL a zberná služba.

016

Mimoriadna preprava

Preprava nákladu, ktorý prekračuje rozmerové a hmotnostné limity.

011

Expresná preprava

Vyhradené vozidlá, ktoré poskytujú urgentným dodávkam najvyššiu prioritu.

012

Námorná a letecká preprava

Námorná a letecká preprava na a zo všetkých kontinentov, vrátane nebezpečného tovaru.

icon_valore_aggiunto

Pridaná hodnota

Intermodálna preprava, poradenstvo pre špeciálnu prepravu a colné poradenstvo.

MIMORIADNA PREPRAVA ŤAŽKÉHO A NADROZMERNÉHO TOVARU

Bracchi poskytuje k dispozícii svoje skúsenosti pre zaručenie personalizovaných riešení mimoriadnej prepravy e kompetentnej podpory v každej jeho fáze v súlade s predpismi.