VIAC AKO 900 VOZIDIEL POUŽÍVANÝCH V TALIANSKU A V EURÓPE KAŽDÝ DEŇ

STAROSTLIVOSŤ A VÁŠEŇ PRI KAŽDEJ CESTE

Už viac ako 50 rokov sa zaoberáme prepravou tovaru s vysokou pridanou hodnotou, širokou ponukou služieb so zárukou profesionality a efektivity na domácom a európskom území. Naším každodenným záväzkom je orientácia na zjednodušenie logistiky našich zákazníkov a skrátenie každej vzdialenosti.

Naše vozidlá každý deň využívané na cestách celej Európy poskytujú záruku rýchlej a spoľahlivej služby, naša široká ponuka služieb umožňuje včas uspokojiť akýkoľvek druh požiadavky.

Disponujeme najmodernejším vybavením ktoré zaručuje dodanie bezpečne a včas.

 

ŠIROKÁ A SPOĽAHLIVÁ EURÓPSKA SIEŤ

Okrem prepravy realizovanej vlastnými vozidlami využívame rozsiahlu sieť kontaktov a partnerov po celej Európe, čo nám umožňuje rozširovať naše pôsobenie v hlavných európskych destináciách.

Vďaka našim prevádzkam v Nemecku, Poľsku a na Slovensku sme schopní lepšie riadiť našu kontaktnú sieť v Európe.

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Včasné dodanie
 • Bezpečnosť
 • Udržateľnosť
 • Efektívnosť
 • Flexibilita

EFEKTÍVNOSŤ A ÚSPORA

SLUŽBA FULL TRUCK LOAD

Za „ Full truck load “je považovaný spôsob dodania realizovaný kamiónom na jednu objednávku, jedná sa o „plne vyťažené“ dodanie. Tento spôsob prepravy je využívaný v prípade veľkých prepráv jedného veľkého výrobku alebo viacerých tovarov určených jednému príjemcovi.

Jedná sa o výhodný spôsob prepravy, pretože znižuje:

 • počet dodávok
 • náklady na prepravu
 • dopad na životné prostredie

Tento spôsob prepravy zabezpečuje maximálnu pozornosť a starostlivosť o jednotlivé výrobky náš moderný a výkonný vozový park zaručuje spoľahlivosť a efektivitu.

Naši traffic plannery vám pomôžu s výberom najvhodnejšieho vozidla v závislosti od druhu tovaru a konkrétnej požiadavky. Prepravu je možné personalizovať voľbou spomedzi:

 • Načasovanie
 • Preprava tam-späť
 • Služba triangulácie
 • Typ prívesu
 • Výber vybavenia
 • Doplnkové služby

Náš tím zákazníckych služieb plynule komunikuje viacerými jazykmi, je schopný efektívne riadiť komunikáciu s vašimi zákazníkmi a koordinovať čo najlepšie každú prepravu priamym a nepretržitým kontaktom.

VÝHODA A KOMFORT

SLUŽBA LESS THAN TRUCK LOAD

Za “Les than truck load” je považované “čiastočné vyťaženie”. Bracchi ponúka túto službu tým zákazníkom, ktorí potrebujú častejšiu prepravu s menšími nákladmi.

Dodanie s čiastočným vyťažením umožňuje:

 • zníženie nákladov/li>
 • zvýšenie bezpečnosti
 • sledovanie výrobku

Naša spoločnosť rozvíjala v priebehu rokov zručnosti a kompetencie v oblasti optimalizovania tovaru s cieľom garantovať včasnú službu i v prípadoch bez úplného vyťaženia vozidla.

Rovnako ponúkame službu priameho vyzdvihnutia a doručenia tovaru na prepravu v Taliansku a Európe. Služba door-to-door bez prekládok alebo skladových presunov zaručuje najvyššiu bezpečnosť a neporušenosť tovaru.

Neustály výskum technologických inovácií a digitálnych riešení, optimalizácia procesov a trvalé hľadanie udržateľných riešení nám umožňujú ponúkať efektívne a plne personalizované služby.

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Nepretržité a kompletné vysledovanie
 • Vlastný vozový park
 • Široká partnerská sieť
 • Kontinuálna operatívna podpora

DOSTUPNOSŤ A OPTIMALIZÁCIA

SMART RIEŠENIE PREPRAVY TOVAROV

Zberná preprava je osobitný spôsob prepravy, ktorý umožňuje zorganizovať nakládku pozostávajúcu z tovarov pre viacerých zákazníkov. Zjednodušene povedané je využívaný jeden doručovací kamión, v ktorom je možné uložiť viacero druhov tovaru. Zberná služba a zberná služba malých zásielok sú špecializáciou našich obchodných riešení.

Kompetencie a profesionalita sú nevyhnutné pre riadenie správneho umiestnenia tovaru v prepravnom vozidle. My v Bracchi venujeme maximálnu pozornosť požiadavkám zákazníkov a predovšetkým typu výrobku tak aby sme zabezpečili jeho integritu vo všetkých fázach prepravy.

Od náhradných dielov po módne oblečenie, od technologických gadgetov po malé stroje, starostlivo riadime konsolidovanie šarže, aby sme zákazníkovi zabezpečili profesionálne zaobchádzanie s jeho tovarom.

Zberná služba rovnako znižuje prepravné náklady pretože prostredníctvom optimalizácie práce medzi jednotlivými položkami tovaru umožňuje ponúkať ekonomické a flexibilné služby.

 

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Skúsenosti a profesionalita
 • Neustále školenie operátorov
 • Obnova vozového parku
 • Významná medzinárodná sieť

ZÁKAZNÍK PRIORITOU

EXPRESNÁ PALETOVÁ SLUŽBA

Na rozdiel od štandardnej služby, ktorá sa riadi bežnými dobami doručenia v závislosti od konkrétneho trhu a prepravovaného tovaru, expresná služba umožňuje zákazníkom s najvyššou naliehavosťou uprednostnenie ich prepravy využitím vyhradeného vozidla. Expres nie je poskytovaný pre FTL a mimoriadnu prepravu.

My v Bracchi ponúkame expresné doručenie paliet, založené na rýchlosti a výhodnosti. Náš tím je schopný zabezpečiť špecializovanú službu pre expresnú prepravu tovaru na paletách za vysoko konkurenčné ceny.

Sme schopní poskytnúť naše vlastné vozidlá, vybavené hydraulickým čelom, s vyhradenými službami. Zostava nášho vozového parku a rozsiahla sieť partnerov vybudovaná v priebehu rokov nám umožňujú organizovať kapilárny systém schopný reagovať na každú požiadavku, skrátiť dobu doručenia a znižovať náklady.

Naša expresná služba pre zákazníkov s požiadavkou urgentnej prepravy umožňuje uprednostniť danú prepravu so spoľahlivosťou tímu profesionálov a podporou nášho zákazníckeho servisu.

POHODLNÉ A BEZPEČNÉ DORUČENIE

HYDRAULICKÉ ČELO

Bracchi vždy ponúka efektívne služby, ktoré zjednodušujú prácu našim zákazníkom, uľahčujú prepravu a prevzatie tovaru. Medzi tieto služby patrí doručovanie vozidlami vybavenými hydraulickým čelom, čo je riešenie, ktoré uľahčuje nakládku a vykládku tovaru.

Použitie hydraulického čela umožňuje pracovníkovi znížiť riziko úrazu, s cieľom minimalizovať námahu a maximalizovať výsledok.

Tento spôsob doručovania je požadovaný najmä v prípadoch, ak zákazník nemá k dispozícii vysokozdvižný vozík na vyloženie tovaru. Je preto obzvlášť výhodný pre doručovanie do centier miest, do obchodov alebo skladov ktoré nie sú vybavené zariadeniami na nakladanie a vykladanie tovaru.

 

NÁŠ VOZOVÝ PARK

Disponujeme rozsiahlym vozovým parkom vlastných vozidiel rôznej veľkosti a nosnosti, ktoré nám umožňujú riadiť dodávky s hydraulickým čelom: od dodávok po ťahače rozličných rozmerov a vybavenia. Sme schopní zabezpečiť i kyvadlovú prepravu a expresné služby.

Neustála obnova vozidiel a vybavenia zaručuje bezpečnosť a efektivitu našich prepráv.

PRÍPRAVA A OCHRANA

ADR PREPRAVA TOVARU

„Tovar ADR“ je všetok tovar, ktorý je považovaný za nebezpečný pre zdravie a životné prostredie. Preprava tohto tovaru si vyžaduje starostlivú organizáciu, na ktorej sa podieľa viacero subjektov, od odosielateľa tovaru až po vykladača.

Nebezpečný tovar je možné rozdeliť do niekoľkých kategórií:

 • horľavá kvapalina
 • horľavá tuhá látka
 • korozívny materiál
 • toxický materiál
 • výbušný materiál
 • infekčné látky pre ľudí / zvieratá

Na základe vyplývajúcich rizík prebehne príprava vozidla použitého na „prepravu nebezpečného tovaru“, ktorá spočíva v prijatí opatrení pre zabezpečenie vhodnej veľkosti a spoľahlivosti s cieľom zaručiť bezpečnú prepravu tovarov.

Všetci naši vodiči a spolupracovníci absolvovali školenia zamerané na získanie osvedčenia ADR a pravidelne sa zúčastňujú na jeho aktualizácii. Sme teda schopní ponúknuť špecifickú prepravu pre rôzne triedy nebezpečných vecí podľa ADR, kompletnú i zbernú prepravu ako v Taliansku, tak i v Európe.

K VAŠIM SLUŽBÁM

SLUŽBY PRE VÝSTAVY

Bracchi ponúka k dispozícii svoje zdroje a profesionalitu svojich technikov i pre organizáciu prepravy výrobkov spoločností, ktoré sa chcú zúčastniť podujatí alebo výstav.

Bracchi sa zaväzuje pre ktorýkoľvek druh služby, ktorú zákazník potrebuje, vybrať precízne a detailne najvhodnejšie vozidlo pre prepravovaný tovar.

Vďaka pozornosti, ktorú naši pracovníci venujú všetkým požiadavkám našich zákazníkov, sa snažíme ponúkať čo najrýchlejšie a najefektívnejšie služby, tak, aby:

 • ste nestrácali čas
 • ste dostali bezpečnú a rýchlu prepravu
 • bola pripravená preprava na mieru

Sme schopní zorganizovať precíznu prepravu na mieru vďaka nášmu Technické Know-how ktoré nás už roky odlišuje od konkurencie. Vďaka nášmu nepretržitému vývojusme schopní prepraviť viacero druhov výrobkov, od poľnohospodárskych strojov až po potraviny a nápoje.

 

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Rýchlosť služieb
 • Skúsenosti v sektore
 • Rozmanitosť služieb
 • Maximálna pozornosť venovaná potrebám zákazníkov a ich výrobkov

RIEŠENIA PRE VŠETKY POŽIADAVKY VĎAKA PONUKE INTEGROVANÝCH PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

017

Štandardná preprava

Cestná preprava na vnútroštátnych a medzinárodných linkách: FTL, LTL a zberná služba.

016

Mimoriadna preprava

Preprava nákladu, ktorý prekračuje rozmerové a hmotnostné limity.

011

Expresná preprava

Vyhradené vozidlá, ktoré poskytujú urgentným dodávkam najvyššiu prioritu.

012

Námorná a letecká preprava

Námorná a letecká preprava na a zo všetkých kontinentov, vrátane nebezpečného tovaru.

icon_valore_aggiunto

Pridaná hodnota

Intermodálna preprava, poradenstvo pre špeciálnu prepravu a colné poradenstvo.

ŠTANDARDNÁ PREPRAVA: EFEKTÍVNOSŤ PREPRAVY TOVARU

Bracchi ponúka svoje skúsenosti a odborné znalosti v tomto sektore, aby zabezpečila štandardnú prepravu do a z akejkoľvek destinácie a nepretržitú podporu v každej fáze prepravy.