INOVÁCIE A SERIÓZNOSŤ

NÁMORNÁ A LETECKÁ PREPRAVA

S cieľom zaručiť našim zákazníkom súhrn komplexných služieb v reakcii na požiadavky neustále sa meniaceho trhu sme implementovali celé roky skúseností v riadení námornej a leteckej prepravy z a na všetky kontinenty, v priamej spolupráci s hlavným námornými spoločnosťami a so všetkými leteckými dopravcami s certifikátom IATA, s dennou podporou výkonnej siete priamych a nepriamych partnerov po celom svete.

Pre námornú a leteckú prepravu ponúkame zákazníkovi poradenstvo navrhnuté na mieru, s personalizovanými riešeniami: zaväzujeme sa, že ho nikdy neponecháme samého, budeme ho podporovať nielen pri rozličných operatívnych fázach, ale aj pri príprave dokumentácie potrebnej pre vykonanie prepravy pri maximálnej bezpečnosti.

KONTINENTÁLNA A MEDZIKONTINENTÁLNA PREPRAVA PRI MAXIMÁLNEJ BEZPEČNOSTI

Tieto spôsoby prepravy nám umožnili rozšíriť našu obchodnú sieť a kontakty nad rámec Európy, pri využití stále nových príležitostí na expanziu a rast, berúc do úvahy, že viac ako 90 % výmeny tovaru s krajinami mimo Európskej únie pochádza z námorného obchodua že letecká preprava sa v posledných rokoch zvýšila o 70% a je považovaná za najbezpečnejší spôsob prepravy tovarov zo všetkých.

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Personalizované poradenstvo
 • Služby na mieru
 • Certifikácia IATA DGR
 • Certifikácia IMDG
 • Interný colný úrad
 • Správa obalov
 • Manipulácia s tovarom

POZORNOSŤ VŠETKÝM FÁZAM PREPRAVY

PLÁNOVANIE MEDZIKONTINENTÁLNEJ PREPRAVY

Garantujeme neustálu pozornosť všetkým fázam prepravy: od návrhu, cez dodávku balenia, colné poradenstvo, prípravu dokumentov až po monitorovanie prepravy.

Týmto spôsobom garantujeme zákazníkovi maximálnu kontrolu tovaru počas prepravy, a to aj pri preprave nebezpečného tovaru.

Naším cieľom je zaručiť bezpečnú a efektívnu prepravu pre našich zákazníkov, a preto analyzujeme každú fázu organizácie prepravy a starostlivo volíme optimálne prepravné riešenie pre rôzne požadované druhy prepravy:

 • Groupage (LCL) a Full Container (FCL) štandardné i so špeciálnou výbavou
 • Bulk Cargo a železničné, koľajové vozidlá
 • Služby door to door

 

Prečo si vybrať Bracchi?

 • Presné plánovanie prepravy
 • Zaručená bezpečnosť prepravy

SERIÓZNOSŤ A NADŠENIE

INTERNÝ COLNÝ ÚRAD

Pomáhame zákazníkovi vyhotoviť dokumentáciu pre vývoz a dovoz a pre prípadne požadované doplnkové služby: poistenie, fumigácia, vystavenie Cargo Waiver, alebo rôzne potvrdenia certifikáty vrátane potvrdení obchodnej komory, alebo konzulárnych víz atď.

Okrem toho, vďaka nášmu internému colnému úradu garantujeme vybavenie colných formalít.

Pomáhame zákazníkovi aj v tých najzložitejších ale nevyhnutných postupoch pre zabezpečenie tak dôležitej prepravy, akou je námorná alebo letecká preprava. Ak by niektoré z dokumentov chýbali, došlo by k znemožneniu bezpečnej a efektívnej prepravy, ktorú Bracchi roky garantuje svojim zákazníkom.

I napriek širokej škále našich služieb pomáhame našim zákazníkom a partnerom cielene a komplexne so zárukou maximálnej bezpečnosti a spoľahlivosti prepravy a podpory.

ŠKOLENIE V PROSPECH ZÁKAZNÍKA

CERTIFIKÁCIA IATA DGR – IMDG

Certifikáty IATA DGR pre leteckú prepravu a IMDG pre námornú prepravu sú certifikáty ktoré umožňujú odborníkom našej spoločnosti pracovať v súlade s technicko-prevádzkovými predpismi, ktoré sa vzťahujú na prepravu nebezpečného tovaru, a súčasne byť vždy informovaný o aktualizáciách.

Nebezpečný tovar predstavujú materiály alebo látky, ktoré počas prepravy môžu ohroziť alebo poškodiť zdravie, bezpečnosť, veci alebo životné prostredie a sú klasifikované na základe kritérií osobitných právnych predpisov: niektoré sú zakázané, iné sa môžu prepravovať s osobitnými povoleniami, vyňatím, výnimkou, alebo pri dodržaní osobitných podmienok. Preto je nevyhnutné vedieť rozpoznať a obmedziť prípadný vznik akejkoľvek škody.

RIEŠENIA ŠITÉ NA MIERU A ŠPECIALIZOVANÝ TÍM

MEDZINÁRODNÉ PREPRAVNÉ PORADENSTVO

Bracchi sa vždy snaží ponúknuť kompletný prepravný a doručovací servis s ponukou poradenstva, ktoré zákazníkovi umožňuje prispôsobiť si a naplánovať prepravu na mieru.

Naše nepretržité vzdelávanie nám umožňuje:

 • analyzovať čo najlepšie každý typ prepravy
 • prijímať najvhodnejšie rozhodnutia pre zákazníka
 • lepšie organizovať naše zdroje

Voľbou Bracchi za osobného konzultanta je výhodné, pretože vďaka našim skúsenostiam a know-how, sme schopní splniť všetky požiadavky zákazníka, byť vždy blízko v každej fáze prepravy, čo môže predstavovať iba poradenstvo, alebo celý proces plánovania dodávky.

RIEŠENIA PRE VŠETKY POŽIADAVKY VĎAKA PONUKE INTEGROVANÝCH PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

017

Štandardná preprava

Cestná preprava na vnútroštátnych a medzinárodných linkách: FTL, LTL a zberná služba.

016

Mimoriadna preprava

Preprava nákladu, ktorý prekračuje rozmerové a hmotnostné limity.

011

Expresná preprava

Vyhradené vozidlá, ktoré poskytujú urgentným dodávkam najvyššiu prioritu.

012

Námorná a letecká preprava

Námorná a letecká preprava na a zo všetkých kontinentov, vrátane nebezpečného tovaru.

icon_valore_aggiunto

Pridaná hodnota

Intermodálna preprava, poradenstvo pre špeciálnu prepravu a colné poradenstvo.

BEZPEČNÁ A RÝCHLA PREPRAVA KDEKOĽVEK NA SVETE

Dlhoročné skúsenosti a rozsiahla sieť certifikovaných partnerov z celého sveta pre riadenie námornej a leteckej prepravy vysokej kvality. Skúsenosti tímu Bracchi zaručujú zákazníkom kompletnú podporu od začiatku do konca procesu poradenstva a personalizované riešenia