Preprava pre veľkoplošnú distribúciu

MALOOBCHODNÝ SEKTOR A VEĽKOPLOŠNÁ DISTRIBÚCIA: LOGISTIKA A PREPRAVA

Inovatívne riešenia pre integrovanú logistiku a prepravu venované maloobchodu a veľkoplošnej distribúcii.

retail and gdo
cosmetics
LOGISTIKA NA MIERU PRE KOZMETIKU A HEALTH CARE

Sme dôveryhodným partnerom pre najvýznamnejšie kozmetické a zdravotnícke spoločnosti.
Garantujeme prepravné služby s dennou kyvadlovou prepravou a štandardnými, integrovanými logistickými riešeniami.
V našich špecializovaných skladoch pracujeme so surovinami, polotovarovami a hotovými výrobkami, riadime všetky činnosti zberu, montáže komponentov, picking  a prípravy objednávok pre trh B2B a elektronický obchod.
Zaväzujeme sa dodržiavať najvyššie štandardy bezpečnosti a ochrany životného prostredia, ako pri skladovacích úkonoch tak pri manipulácii a preprave.

V našich skladoch ponúkame skladovacie riešenia, ktorými zabezpečujeme správne uschovanie každého výrobku a predchádzame poškodeniu. Aj vo fázach zberu a kapilárnej distribúcie dbáme na to, aby sa so všetkým tovarom – ako sú parfumy a iné horľavé výrobky – zaobchádzalo v plnom súlade s pravidlami ADR pre prepravu nebezpečného tovaru.

 • Činnosti vstupnej logistiky
 • Skladovanie a umiestnenie
 • Vyzdvihnutie, picking a balenie
 • Príjem a správa objednávok
 • Riadenie vráteného tovaru a reverzná logistika

LOGISTIKA A DISTRIBÚCIA PRE VYDAVATEĽSKÝ SEKTOR

Pre zabezpečenie kompletného a hodnotného servisu, garantujeme vyhradenú distribúciu na veľtrhy, balenia s gadgetmi a personalizované balenia na konkurzy a propagačné akcie i pravidelné dodávky do skladov a veľkoobchodov.

Naše logistické riešenia navrhnuté pre redakčné produkty, zahŕňajú všetky spracovateľské procesy:

 • Ceny a štítkovanie
 • Obaly a balenie do celofánu
 • Aplikácia čiarových kódov a štítka SIAE
 • Páskovanie
 • Kontrola prichádzajúceho tovaru a kontrola vykládky
 • Príprava objednávok aj mimo formát
 • Váženie a meranie vzoriek
 • Vkladanie do obálok
 • Zber, kontrola a úprava vráteného tovaru
 • Prebaľovanie
 • Stiahnutie z obehu
dipendente-in-magazzino
mulettista-in-magazzino
LOGISTIKA PRE VEĽKOPLOŠNÚ DISTRIBÚCIU

Bracchi je dôveryhodným partnerom pre svet veľkoplošnej distribúcie.
Pre spoločnosti, ktoré nemajú možnosť priamo riadiť skladovanie, prepravu a distribúciu je nevyhnutné zveriť tieto činnosti kompetentnému, kvalifikovanému dodávateľovi, ktorý je schopný garantovať presnú a včasnú distribučnú službu s vysokou pridanou hodnotou.
Našim zákazníkom poskytujeme dopravné prostriedky, ktoré sú v súlade s európskymi predpismi pre logistiku chladeného tovaru, neustále monitorujeme naše logistické zariadenia, toky a výkonnosť a zaväzujeme sa plne dodržiavať časy a trvanlivosť.

S Bracchi môžete optimalizovať čas a zdroje spravovať čo najlepšie platformy rozličných výrobkov odlišnej teploty:

PREPRAVA A LOGISTIKA PRE MALOOBCHOD A VEĽKOPLOŠNÚ DISTRIBÚCIU: PRESNOSŤ, DOCHVÍĽNOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Poskytujeme naše skúsenosti a odborné znalosti, aby sme uspokojili všetky potreby logistiky a prepravy pre svet maloobchodu a veľkoplošnej distribúcie.