TECHNOLÓGIA

LOGISTICKÉ TECHNOLÓGIE NAJNOVŠEJ GENERÁCIE

Na podporu prevádzkových procesov si vyberáme len informačné systémy najnovšej generácie. To nám umožňuje kompletné prepojenie so systémom zákazníka, ktorý má možnosť sledovať skladovaný tovar a generovať automatické reporty.

Naše technológie zahŕňajú:
  • Čiarový kód
  • Systém EDP
  • RF systémy
  • B2B rozhrania
  • Vysledovateľnosť manipulačných jednotiek
  • Systémy WAS

NEUSTÁLE SLEDOVANIE ZÁSIELOK

“Track & Tracing” umožňuje sledovať zásielky krok za krokom až po doručenie, so zákazníckym servisom, ktorý je zákazníkovi k dispozícii pre akékoľvek informácie.

SATELITNÉ ZABEZPEČENIE PREPRAVY

Ponúkame služby a produkty najnovšej generácie pre bezpečnosť prepravovaného tovaru:

• Neustály monitoring vozidiel
• Operačné centrum aktívne 24 hodín denne
• Aktívne” zabezpečenie vozidiel od 1. po 5. úroveň
• Geo Fencing
• Anti-rušičky, testovacie zásielky, atď.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


ZELENÁ LOGISTIKA V MAXIMÁLNEJ MIERE ZAMERANÁ NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Bracchi sa neustále venuje hľadaniu inovatívnych riešení pre efektívnu a ekologickú logistiku a riadenie prepravy a to aj vďaka čoraz výraznejšej digitalizácii a optimalizácii priemyselných procesov.

Naša snaha je orientovaná na využitie železničnej a námornej prepravy, ale aj na nákup vozového parku vysoko klasifikovaných vozidiel Euro 5 alebo 6 pre cestnú dopravu, na využitie softvéru a technológií , ktoré optimalizujú celý dodávateľský reťazec a znižujú mieru odpadu.

Nechýbajú iniciatívy na racionalizáciu balenia, zhodnocovanie odpadov a znižovanie vplyvu skladov na životné prostredie.