KNOW-HOW A VÁŠEŇ

LOGISTICKÉ PROJEKTY ZÁKAZNÍKOVI NA MIERU

To čo si každý zákazník najviac želá je, aby služba, ktorá mu je poskytovaná bola nielen kompletná a precízna, ale aj personalizovaná a navrhnutá výslovne pre jeho potreby.

Náš tím inžinierov logistiky spolu so zákazníkom navrhne najvhodnejší priebeh pre každý projekt integrovanej logistiky.

Personalizovaná služba je veľmi výhodná, pretože umožňuje so zákazníkom detailne definovať:

 

PODPORA A REPORTY
Každý projekt vytvorený na mieru bude následne sprevádzaný neustálou podporou a reportami vo všetkých fázach realizácie, od prvotnej koncepcie, cez implementáciu, až po pravidelné hodnotiace reporty o KPI.

Projekt vytvorený na mieru umožňuje nadviazať vzťah založený na dôvere a detailoch, a zaručiť tak úspešnú službu.

PROFESIONÁLI V LOGISTIKE

PRACOVNÝ TÍM VYHRADENÝ PRE VÁŠ PROJEKT

Vďaka našim skúsenostiam, zdrojom a neustálemu vzdelávaniu sme schopní ponúknuť rôznorodé služby , s garanciou kvantity a kvality v každom z projektov, ktoré realizujeme.

 • Vyhradený referent/projektový manažér
 • Inžinieri logistiky
 • Referent pre národnú a medzinárodnú distribúciu
 • Referent skladu
 • Referent pre clá a dane

To sú len niektoré z postáv, ktoré tvoria špecializovaný tím vytvorený podľa požiadaviek. Pridelený referent bude komunikovať priamo so zákazníkom a bude jeho stálou podporou.

Schopnosť riešiť problémy rýchlo a výhodne z nás urobila lídra aj v Európe. Nie je náhoda, že sa na nás obracajú špičkoví hráči v odvetviach výroby výťahov, poľnohospodárstva, módy a životného štýlu, kozmetiky, nábytku, potravín a nápojov.

Skutočnosť, že máme k dispozícii početné zdroje, nám umožňuje disponovať viacerými spôsobmi ako pristupovať k požiadavkám zákazníkov a vytvoriť tak službu na mieru.

Nástroje, ktoré máme k dispozícii, nám umožňujú zotrvať v neustálom kontakte so zákazníkomvo všetkých fázach služby, či sa jedná len o kontrolu kvality tovaru, alebo o celú etapu odoslania a dodania produktu.

 

Rozhodnúť sa pre Bracchi sa oplatí kvôli:

 • Tímu vytvorenému na mieru
 • Rôznorodým službám
 • Starostlivosti o zákazníka
 • Reportom a analýzam
 • Neustálej komunikácii

STAROSTLIVOSŤ A PRESNOSŤ

BEZPEČNOSŤ V CENTRE NAŠICH LOGISTICKÝCH PROJEKTOV

Pozornosť v každej fáze služby je konštantou vo svete Bracchi, kde efektivita a kvalita úzko spolupracujú.

Okrem dodržiavania termínov dohodnutých so zákazníkmi a partnermi dbáme na to, aby každá fáza logistického reťazca prebehla čo najbezpečnejšie pre pracovníkov zapojených do manipulačných úkonov a distribúcie.

Naše skúsenosti a pracovné metódy nám umožňujú pracovať bezpečne pred, počas a po dodaní.

 

STABILNÝ SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTI

Bezpečnosť je v centre filozofie a každodenných činností spoločnosti Bracchi, zapojili sme sa do projektu “Vision Zero” ktorý navrhla Issa (International Social Security Association, ndr) a disponujeme certifikátom UNI ISO 45001.

Založili sme akýsi druh “vysokej školy bezpečnosti”, riadenú zodpovedným pracovníkom BOZP pre sústavné školenia a aktualizácie so zapojením všetkých zamestnancov.

Ku každej rizikovej udalosti je vypracovaná presná správa, možné príčiny prechádzame spolu s našimi zamestnancami, aby sme vytvorili zdieľanú firemnú kultúru.

PRÍPRAVA A AKTUALIZÁCIA

ÚROVEŇ SLUŽIEB ZARUČENÁ NAŠIMI ZRUČNOSŤAMI

Na zabezpečenie kompletného a na mieru šitého servisu sú potrebné správne zručnosti ktoré spoločnosti umožňujú navrhnúť vhodné nakladanie s tovarom zákazníka. Spoločnosť Bracchi získala časom všetky certifikáty potrebné na to, aby mohla fungovať s maximálnou bezpečnosťou a efektívnosťou v službách ktoré poskytuje.

Kvalita produktu je zaručená od etapy analýzy surovín a ich triedenia v sklade.

Bracchi disponuje:

 • Certifikátom ISO 45001:2018
 • Certifikátom ISO 14001:2015
 • Certifikátom ISO 9001:2015
 • Certifikátom IATA

 

Spoločnosť Bracchi vždy kladie tému bezpečnosti a starostlivosti o služby do centra svojej pozornosti. Naša prvá certifikácia sa datuje od roku 1996.

ZVYK ZRODENÝ ZO SKÚSENOSTI

FILOZOFIA NAŠEJ PRÁCE

Náš prístup a nadšenie sú vlastnosti, ktoré robia Bracchi tým, čím sa stala a čo na našej práci oceňujú naši partneri a zákazníci.

Úspech našej práce sme viackrát potvrdili vďaka technickému, firemnému know-how, ktoré nám umožňuje dosiahnuť cieľ tým najlepším možným spôsobom.

Ale na čom je založené naše know-how?

 • Príprava
 • Aktuálne informácie
 • Dostupnosť
 • Zdroje
 • Nadšenie
 • Organizácia

 

Všetky kvality, ktoré spoločnosť Bracchi rozvíjala v priebehu rokov a ktoré naďalej garantuje v službách ponúkaných zákazníkom a partnerom. Vedieť implementovať všetky tieto vlastnosti v rámci našej firemnej misie umožňuje navrhnúť cielenejší prístup k požiadavkám konkrétneho zákazníka.

STANOVUJEME SI NOVÉ, STÁLE AMBICIÓZNEJŠIE CIELE

KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE A ZAMERANIE POZORNOSTI NA TRENDY V SEKTORE

Mať prehľad o nových bezpečnostných predpisoch, alebo o najnovších trendoch vo svete logistiky je základom rastu spoločnosti ako je naša. Spoločnosť Bracchi garantuje najvyššiu kvalitu a bezpečnosť služieb vďaka kontinuálnemu vzdelávaniu našich zamestnancov.

Tento záväzok je zaručený založením Bracchi Skills Academy, projektu kontinuálneho vzdelávania zameraného na zhodnocovanie všetkých profesionálnych zručností v spoločnosti: od inžinierov logistiky po dopravných manažérov, od skladníkov po administratívu, od prepravcov po riadiacich manažérov.

Každý zamestnanec je pre nás zdrojom, ktorému je potrebné venovať pozornosť, je skutočným motorom úspechu spoločnosti.

RIEŠENIA PRE VŠETKY POTREBY VĎAKA PONUKE INTEGROVANÝCH DOPRAVNÝCH SLUŽIEB

005

Skladový manažment

Digitalizované skladovanie pre optimalizovanie distribučného výkonu.

018

Integrovaná logistika

Úplná integrácia a najlepšie technológie na monitorovanie dodávateľského reťazca.

013

In House logistika

Logistické služby na kľúč priamo vo výrobnom závode.

010

Colnica a daňový sklad

Vedenie colných konaní a služby daňového skladu.

icon_valore_aggiunto

Logistika na mieru pre všetky sektory

Skúsenosti a inovácie pre každú logistickú požiadavku.

ŠTANDARDNÁ PREPRAVA: EFEKTÍVNOSŤ PREPRAVY TOVARU

Bracchi ponúka k dispozícii svoje skúsenosti a znalosti v sektore, aby zabezpečila štandardnú prepravu z a do akéhokoľvek miesta určenia a neustálu podporu v každej fáze prepravy.