Preprava food & beverage

POTRAVINÁRSKY SEKTOR: LOGISTIKA A PREPRAVA

Prepravné a logistické riešenia na mieru pre potravinársky a nápojový sektor.

V našich skladoch s regulovanou teplotou poskytujeme k dispozícii najlepšie chladiace a klimatizačné systémy, ktoré zabezpečujú perfektnú úschovu skladovaných výrobkov a zachovávajú ich kvalitu neporušenú.

wine and beverage
RIADENIE LOGISTIKY POTRAVÍN A CHLADENÝCH VÝROBKOV

Našim zákazníkom v potravinárskom a nápojovom sektore sa staráme o každú etapu prepravy, od prepravy jedného balíka, alebo krabice po distribúciu kompletných kontajnerov po mori a letecky.

Sme referenčným bodom pre riadenie skladovania a distribúcie obzvlášť delikátnych a hodnotných výrobkov, ako je pivo, víno, likéry a liehoviny.

Vynakladáme všetko úsilie na zabezpečenie spoľahlivého a kvalitného servisu, ktorý v prvom rade tvorí správna manipulácia s tovarom a dodržiavaním najvyšších štandardov skladovania, aby sme zachovali všetky pôvodné vlastnosti výrobku.

packaging-vino

Náš sortiment služieb zahŕňa:

  • Riadenie skladu a uskladnenia
  • Štítkovanie podľa krajiny určenia
  • Plombovanie
  • Ručné pečatenie voskom
  • Balenie a vnútorná výplň
  • Personalizované spracovanie na požiadanie
  • Príprava objednávok a preprava
  • Kapilárna distribúcia na území
  • Sledovanie objednávok až do finálnej destinácie
  • Riadenie vráteného tovaru

dipendente-in-magazzino
DAŇOVÝ SKLAD PRE NÁPOJOVÝ SEKTOR

Aby sme mohli ponúknuť kompletný servis, disponujeme skladmi určenými ako daňové sklady na alkohol v režime pozastavenia spotrebnej dane, kde riadime colné konania, úhrady spotrebnej dane a aplikovanie štátnych, kontrolných známok.

Tento druh služby ponúka množstvo výhod: od logistickej podpory pri nakládke, vykládke a skladovaní tovaru podliehajúceho spotrebnej dani až po obchodnú podporu pri vystavovaní dokumentácie potrebnej na prepravu.

Daňový sklad predstavuje výrazné zjednodušenie na úrovni riadenia, zbavuje výrobcov povinnosti zriadiť telekomunikačný prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa a s tým spojených nákladov na implementáciu informačného systému.

PREPRAVA A LOGISTIKA FOOD & BEVERAGE: EFEKTIVITA, RÝCHLOSŤ A BEZPEČNOSŤ

Poskytujeme k dispozícii naše skúsenosti a odborné znalosti, aby sme uspokojili všetky potreby logistiky a prepravy pre sektor food & beverage.