Priemyselná preprava

PRIEMYSELNÝ SEKTOR: LOGISTIKA A PREPRAVA

Inovatívne riešenia pre logistiku a prepravu vyhradenú pre špecifické priemyselné odvetvia.

Hlavné priemyselné odvetvia, v ktorých pôsobíme.

industrial sector
camion-trasporto-eccezionale
ELEKTROMECHANICKÝ SEKTOR

Významné spoločnosti elektromechanického sektora na nás spoliehajú so vstupnými/výstupnými logistickými úkonmi, prepravou a distribúciou materiálov a hotových výrobkov.

Na základe špecifických požiadaviek organizujeme mimoriadnu prepravu vrátane sprievodu a vybavenia povolení, s možnosťou vykládky žeriavom alebo naším vlastným autožeriavom.

Pri náročnejších dodávkach na staveniská, alebo na ťažko dostupné miesta určenia organizujeme technické kontroly na mieste so zámerom výberu typu vozidla, trasy a najvhodnejšieho riešenia.

Naším cieľom je dodať každé zariadenie so starostlivosťou o každú fázu prepravy s maximálnou bezpečnosťou.

VÝROBA A SUROVINY

Riadime kompletný dodávateľský reťazec pre najrozličnejšie výrobné spoločnosti.

Vykonávame prepravu a logistické riadenie surovín  polotovarov a hotových výrobkov v každej fáze dodávateľského reťazca. Od obstarávania až po konsolidáciu materiálov, od prípravy výrobných liniek po dodávku na staveniská a do výrobných prevádzok.
V našich logistických centrách v celej Európe ponúkame okrem iného systém riadenia skladov ad hoc pre každú požiadavku.

camion-bracchi

oversize road transports
AUTOMOTIVE

Náhradné diely a komponenty sú kľúčovými prvkami pre celý automobilový dodávateľský reťazec. Z tohto dôvodu musí byť dôveryhodný logistický partner schopný ponúknuť rýchle, presné a efektívne služby..

Bracchi riadi činnosti vstupnej a výstupnej, logistiky, obstarávanie a konsolidáciu materiálov, zber a distribúciu aj v režime milk run.

INŽINIERSKE PROJEKTY

Pre strategické spoločnosti riadime špeciálne zákazky skladovania a technickú prepravu.

Nazývame ich inžinierske projekty: projekty s vysokou pridanou hodnotou, ktoré si vyžadujú špecializované zručnosti a vysokú úroveň technického know-how.

Pre tento druh projektov náš tím navrhuje rozčlenené riešenia s dôrazom na najmenšie detaily.

PRIEMYSELNÁ PREPRAVA: EFEKTÍVNOSŤ, INOVÁCIA A PRESNOSŤ

Poskytujeme naše skúsenosti a technické kompetencie, aby sme naplnili všetky logistické a prepravné požiadavky pre najrozličnejšie priemyselné odvetvia.