Spoločnosť Bracchi Srl ako prevádzkovateľ Vašich osobných údajov v súlade a na účely nariadenia EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) Vás týmto informuje, že uvedený právny predpis zabezpečuje ochranu dotknutých osôb pri spracovaní osobných údajov a že toto spracovanie bude založené na zásadách správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany Vášho súkromia a Vašich práv. Vaše osobné údaje budú spracované v súlade so zákonnými ustanoveniami uvedeného právneho predpisu a predpokladanou povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.

Nižšie uvádzame doplňujúce informácie o dotknutých subjektoch zapojených počas nášho spracovania.

Informácie o prehliadačoch webových stránok GDPR UE 2016/679
Leggi di piú
Informácie pre Dodávateľov GDPR UE 2016/679
Leggi di piú
Informácie pre Zákazníkov GDPR UE 2016/679
Leggi di piú
Informácie pre Kandidátov GDPR UE 2016/679
Leggi di piú
Informácie Newsletter GDPR UE 2016/679
Leggi di piú