FUNKČNÉ RIEŠENIA PRE VÁŠ PROJEKT

LOGISTICKÉ RIEŠENIA IN-HOUSE

Okrem tradičných outsorcingových, logistických riešení spoločnosť Bracchi zabezpečuje kompletnú škálu služieb „na kľúč“ priamo vo výrobnej prevádzke zákazníka.

Strategická služba s vysokou pridanou hodnotou, ktorá spoločnostiam ušetrí fixné náklady, alebo využitie zdrojov na činnosti, ktoré nespadajú do hlavného predmetu ich činnosti.

Vďaka príprave našich inžinierov logistiky, nášmu know-how a pokrokovému technickému vybaveniu organizujeme sklady našich zákazníkov efektívne a funkčne.

Rôzne činnosti a riešenia, ktoré ponúkame:

 • Príjem: sklady organizujeme inteligentným spôsobom, vytvárame optimalizované a efektívne výrobné linky, ktoré sú schopné riadiť a distribuovať čiastkové tovary typické pre sektor elektronického obchodu.
 • Balenie: výrobky sa rozdeľujú podľa účelu, hmotnosti a veľkosti, ich obal bude vybraný a použitý na základe potrieb zákazníka. Sme schopní spracovať širokú škálu personalizovaných obalov na mieru.
 • Štítkovanie: naše know-how a technológie vyvinuté v priebehu rokov aplikujeme vo všetkých fázach riadenia skladu, vrátane štítkovania a
  picking-u produktov . Každý výrobok (veľký, alebo malý) bude označený štítkom čím sa stane jedinečným a rozpoznateľným v skladovej databáze. Kód ktorý je priradený každému výrobku, slúži i zákazníkovi, ktorému umožňuje vysledovať výrobok kedykoľvek v reálnom čase.
 • Inventarizácia: naše technologické vybavenie umožňuje zákazníkom nepretržite monitorovať sklady prostredníctvom WMS a nestále vedieť aké množstvá a druhy materiálu sú k dispozícii, ktorý tovar a kedy má byť expedovaný a ktorý má doraziť, aby bol následne roztriedený v sklade.
 • Riadenie odoslania: aj toto je fáza, ktorá začína v kancelárii a končí v sklade. Oznámenie o tom, čo je potrebné expedovať zašlú kancelárie vedúcim skladov, ktorí na základe toho oznámenia pripravia tovar na nakládku na najvhodnejšie vozidlo na odoslanie.
 • Obstarávanie: riadenie zásob organizujeme, tým najlepším možným spôsobom, čo umožňuje spoločnosti mať všetko potrebné na dokončenie odoslania, prípadne na jednoduchú, kontrolnú fázu výrobku.
 • Zneškodnenie: zneškodnenie zastaraných materiálov nie je hlavnou činnosťou spoločnosti, vďaka našim skúsenostiam a sieti spoľahlivých dodávateľov sme schopní aj túto fázu logistického procesu optimálne riadiť a v mnohých prípadoch ju premeniť na zdroj.

OPTIMALIZÁCIA Z DÔVODU ZNÍŽOVANIA NÁKLADOV

OPTIMALIZÁCIA PRIESTOROV A ZDROJOV

Pre niektorých zákazníkov je nevyhnutné, aby skladové hospodárstvo zostalo v centre pozornosti ich spoločnosti. My v Bracchi máme skúsenosti nielen s outsorcingovými projektmi, ale i široké skúsenosti s projektami in-house.

Vďaka in-house manažmentu dokáže Bracchi lepšie optimalizovať služby logistického manažmentu svojich zákazníkov, pretože im umožňuje znižovať fixné náklady tým, že ponúka priamejšie a efektívnejšie služby pre zákazníka.

Ako prebieha proces optimalizácie?

 • Organizovanie dostupných priestorov najlepším možným spôsobom
 • Zníženie nákladov na nové skladovacie priestory
 • Maximálne využitie už dostupných plôch

Optimalizácia priestorov umožňuje našim klientskym spoločnostiam vypracovať dobrý strategický plán a sústrediť sa predovšetkým na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť.

Riadenie logistiky zverené tímu profesionálov, ktorí majú neustále aktuálne informácie a držia krok s vývojom v sektore umožňuje spoločnostiam rozvíjať pokročilé logistické stratégie.

SKÚSENOSTI A PROFESIONALITA

KVALIFIKOVANÉ TECHNICKÉ KNOW-HOW

Vďaka kvalifikovanému technickému know-how sme schopní s našimi zamestnancami nastaviť celý logistický cyklus spoločnosti priamo v jej výrobnom areáli.

 

SKÚSENOSTI A PROFESIONALITA SÚ NAŠIMI ODLIŠUJÚCIMI ZNAKMI

Zamestnanci spoločnosti Bracchi s dosiahnutými špecifickými zručnosťami , ktoré nám umožňujú ponúkať strategické služby v tých najrôznejších tovarových sektoroch.

Táto naša pracovná filozofia nám umožnila:

 • Stať sa referenčnou spoločnosťou pre poľnohospodársku prepravu v Európe
 • Disponovať množstvom služieb, ktoré môžeme ponúknuť našim zákazníkom a partnerom
 • Preukázať odbornosť vo všetkých fázach plánovania prepravy
 • Rozšíriť našu sieť kontaktov v Európe a vo svete

DÔRAZ NA PRÍSTUP

EFEKTÍVNE RIADENIE DODÁVATEĽSKÉHO REŤAZCA

Spoločnosť Bracchi pozorne monitoruje chod svojho dodávateľského reťazca, tak, aby zachovala konštantné pracovné toky a všetku každodennú komunikáciu.

Garantujeme priamy a funkčný prístup:

OPTIMALIZUJETE PRACOVNÉ TOKY VÁŠHO SKLADU

VÝHODY LOGISTIKY IN HOUSE

Poveriť spoločnosť Bracchi riadením in-house logistiky je stratégia, ktorá môže byť veľmi výhodná, umožňuje firmám outsorcovať logistické riadenie a získať tak výhody v zmysle:

 • Znášania nižších fixných nákladov
 • Lepšieho spravovania vlastných priestorov
 • Eliminovania nákladov na presun do skladov tretích strán
 • Zvýšenia kvality služieb a produktivity
 • Dosiahnutia väčšej flexibility
 • Neustáleho modernizovania svojho knowhow.

Okrem toho, vďaka logistike in-house, dochádza k zlepšeniu tokov dodávateľského reťazca, z dôvodu väčšej blízkosti k výrobe.

V Bracchi máme tím inžinierov logistiky, ktorí sú schopní navrhnúť a rozvinúť správne riešenie pre vašu firmu, máme bohaté skúsenosti v tých najrozličnejších odvetviach, od výroby výťahov po módu, od elektronického obchodu po poľnohospodárstvo

.

TVORÍME SPRÁVNY PRIESTOR VAŠEJ TÚŽBE PO BUDÚCNOSTI

005

Skladový manažment

Digitalizované skladovanie pre optimalizovanie distribučného výkonu.

018

Integrovaná logistika

Úplná integrácia a najlepšie technológie na monitorovanie dodávateľského reťazca.

013

In House logistika

Logistické služby na kľúč priamo vo výrobnom závode.

010

Colnica a daňový sklad

Vedenie colných konaní a služby daňového skladu.

icon_valore_aggiunto

Logistika na mieru pre všetky sektory

Skúsenosti a inovácie pre každú logistickú požiadavku.

RIEŠENIA NA MIERU PRE RIADENIE SKLADU

Bracchi garantuje skladové riešenia pre každé odvetvie. Postaráme sa o Váš tovar vďaka vyhradenému tímu a širokej škále služieb na mieru.