STABILNÝ SYSTÉM RIADENIA BEZPEČNOSTI

KVALITA A BEZPEČNOSŤ

Bracchi dávno prijala za svoje hodnoty udržateľnosti, zdravia a bezpečnosti (Environmental, Health & Safety – EH&S). Náš záväzok je tak konkrétny, že naša prvá certifikácia UNI EN ISO 9001 sa datuje od roku 1996.

Našim záväzkom je zabezpečiť bezpečné pracovné prostredie pre našich zamestnancov, zákazníkov a návštevníkov a to vďaka presadzovaniu stabilného systému riadenia bezpečnosti | SGS, založeného na kontrole rizík a prevencii pracovných úrazov.

Pre spoločnosť Bracchi je zásadným záväzkom dosiahnuť vlastné sociálne ciele. Bezpečnosť, zdravie a pohoda jej pracovníkov sú neoddeliteľné od firemných cieľov, ktoré spoločnosť každodenne nasleduje.

sicurezza-e-certificazioni

NAŠE SILNÉ STRÁNKY

Skúsenosti získané počas desaťročí
Neustále vzdelávanie
Vždy si stanovujeme nové ciele
Neustále investície

NAŠE CERTIFIKÁTY

rina iso 45001 certification logo

ISO 45001:2018

Bezpečnosť je pre Bracchi prvoradá. Z toho dôvodu sme získali certifikáciu ISO 45001:2018, prvý medzinárodný štandard pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Našim zamestnancom, zákazníkom a návštevníkom garantujeme vhodné prostredie vďaka presadzovaniu stabilnej kultúry bezpečnosti v podniku, založenej na analýze možných rizikových faktorov a predchádzaní pracovným úrazom.

iso 14001 certification logo

ISO 14001:2015

Berieme vážne problém životného prostredia: naša certifikácia ISO 14001:2015 potvrdzuje záväzok spoločnosti Bracchi neustále zlepšovať environmentálnu výkonnosť a znižovať emisie. Svedčí o tom vozový park vozidiel Euro 5 a Euro 6 s nízkym dopadom na životné prostredie, zníženie spotreby v skladoch vďaka fotovoltaickým zariadeniam a LED svetlám pre energetickú úsporu, ako aj zhodnocovanie odpadu a racionalizácia obalov.

iso 9001 certification logo

ISO 9001:2015

Certifikácia ISO 9001:2015 preukazuje záväzok našej organizácie smerom ku kvalite podnikových procesov v každej fáze našej práce s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť ponúkaných služieb a čo najlepšie uspokojiť požiadavky našich zákazníkov. Záväzok tak konkrétny, že naša prvá certifikácia UNI EN ISO 9001 sa datuje od roku 1996.

iata certification logo

IATA

Bracchi je certifikovaným zástupcom IATA (International Air Transport Association). Preto garantujeme leteckú prepravu na všetky kontinenty a zo všetkých kontinentov vrátane prepravy nebezpečného tovaru.