SOLIDNY SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Bracchi od dawna wyznaje wartości takie jak jakość, zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko (Environmental, Health & Safety – EH&S). Nasze zaangażowanie w tym aspekcie odzwierciedla fakt, że nasz pierwszy certyfikat UNI EN ISO 9001 pochodzi z 1996 roku.

Najnowsza nasza norma to ISO 45001:2018, pierwsza międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Zobowiązaliśmy się do zagwarantowania naszym pracownikom, klientom i gościom bezpiecznego środowiska pracy ,poprzez promowanie w firmie solidnej kultury bezpieczeństwa opartej na kontroli ryzyka i zapobieganiu wypadkom.

Dla Bracchi kluczowe znaczenie ma zaangażowanie w osiąganie celów społecznych. Bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie pracowników to nieodłączne elementy celów korporacyjnych, które firma realizuje na co dzień .

NASZE MOCNE STRONY

WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE
NIEUSTANNE SZKOLENIA
REALIZOWANIE NOWYCH CELÓW
CIĄGŁE INWESTYCJE

NASZE CERTYFIKATY

rina iso 45001 certification logo

ISO 45001:2018

Dlatego uzyskaliśmy certyfikat ISO 45001:2018, pierwszy międzynarodowy standard bezpieczeństwa i higieny pracy. Gwarantujemy naszym pracownikom, klientom i gościom odpowiednie środowisko poprzez promowanie w firmie solidnej kultury bezpieczeństwa opartej na analizie możliwych czynników ryzyka i zapobieganiu wypadkom.

iso 14001 certification logo

ISO 14001:2015

Problemy ochrony środowiska traktujemy bardzo poważnie. Nasz certyfikat ISO 14001:2015 potwierdza zobowiązanie Bracchi do stałego usprawniania procesów wpływających na środowisko i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów. Potwierdza to posiadana przez nas flota pojazdów, klasyfikowanych według europejskich standardów jako pojazdy kategorii 5 i 6 o najniższym negatywnym wpływie na środowisko. Monitorujemy zmniejszenia zużycia energii w naszych obiektach dzięki systemom fotowoltaicznym oraz oświetleniu LED, a także angażujemy się w odzyskiwanie odpadów i racjonalizację użytkowania opakowań.

iso 9001 certification logo

ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015 pokazuje zobowiązanie naszej Organizacji do utrzymywania jakości procesów biznesowych na każdym etapie naszej pracy w celu poprawienia skuteczności i wydajności oferowanych usług oraz lepszego spełnienia potrzeb klientów. Nasze zaangażowanie jest tak silne, że nasz pierwszy certyfikat UNI EN ISO 9001 pochodzi z 1996.

iata certification logo

IATA

Bracchi jest certyfikowanym przedstawicielem IATA (Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych). Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić transport lotniczy między wszystkimi kontynentami, również w przypadku towarów niebezpiecznych.