IMPORTY POZAUNIJNE

ODPRAWY CELNE IMPORTOWE

Czynności dotyczące importowych operacji celnych obejmują wszystkie transfery materiałów, towarów pochodzących z kraju spoza UE i skierowane do kraju europejskiego.

Nasze dedykowane biuro będzie wspierać klientów w zakresie zgłoszeń celnych, procedur podatkowych oraz ewidencjonować rachunek celny, w celu sformalizowania prawidłowego przekazania towaru.

Bracchi zajmuje się każdą procedurą niestandardową i jest na bieżąco z procedurami i zasadami dotyczącymi organizacji transportu standardowego, ponadgabarytowego i niebezpiecznego.

Jakie usługi oferujemy w zakresie realizacji procedur importowych?

 • Kontrola towarów
 • Pobieranie opłat celnych
 • Prawo importowe
 • Dokumenty celne
 • Dokumenty przewozowe
 • Listy przewozowe
 • Faktury sprzedaży
 • Wszelkie świadectwa zdrowotne, fitosanitarne, weterynaryjne
 • Import docelowy (towaru każdego rodzaju)

EKSPORT I PROCEDURY

ODPRAWY CELNE EKSPORTOWE

Operacje celne związane z eksportem to wszystkie procedury, których należy przestrzegać w celu poprawnego przeprowadzenia procesu dostawy poza granicę Unii Europejskiej.

Przewoźnik musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty do zrealizowania usługi transportu. Awizowanie operacji, która ma się odbyć musi nastąpić przed przejściem towarów przez odprawę celną i może być również zrealizowane cyfrowo.

Nasi pracownicy zajmują się wszystkimi procedurami celnymi wymaganymi przez prawo do eksportu towarów do krajów Wspólnoty Europejskiej jak też do krajów do niej nienależących. Nasi eksperci zajmą się wszystkimi procedurami odprawy towarów.

 • Przedstawicielstwa podatkowe
 • Uzyskiwanie licencji
 • Dopuszczenie do swobodnego obrotu
 • Uiszczanie podatków
 • Ewentualne inspekcje towaru
 • Weryfikacja dokumentów
 • Wydawanie przesyłek
 • Organizacja odpraw celnych w sektorze modowym
 • Odprawa transportu ponadgabarytowego
 • Deklaracje celne eksportowe
 • Deklaracje pochodzenia towaru

Nasz zespół składa się z kompetentnych ekspertów, na bieżąco aktualizujących wiedzę w zakresie przepisów celnych i zawsze gotowych do śledzenia wszystkich procedur odprawy celnej i Twojego międzynarodowego transportu poza UE.

MAKSYMALNA POMOC NA KAŻDYM ETAPIE

OPERACJE CELNE W TRANZYCIE

Procedury tranzytowe stosowane w krajach unijnych można podzielić na te, które są oparte na regulacjach określonych przez umowy międzynarodowe oraz te, które określa Wspólnotowy Kodeks Celny. Bracchi terminowo zajmie się każdą niestandardową operacją procedury tranzytu.

Procedura tranzytu zewnętrznego (T1)

Procedura T1 stosowana głównie do przemieszczania towarów nieunijnych, które nie zostały jeszcze wprowadzone do obrotu na terenie Wspólnoty. T1 stosuje się także gdy towary unijne są wywożone do państw do krajów wspólnego tranzytu.

Procedura tranzytu wewnętrznego (T2)

Polega na przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego towaru niedopuszczonego do swobodnego obrotu na terenie UE w granicach Wspólnoty (T2).

Pomoc w zdobywaniu ministerialnych zezwoleń sanitarnych

Zarządzanie określonymi praktykami dotyczącymi towarów podlegających nadzorowi, licencji importowej, licencji podwójnej kontroli dotyczącej wyrobów włókienniczych, spożywczych i kosmetycznych.

Transakcje trójstronne

Najczęstsze przypadki mają miejsce, gdy operator wspólnotowy kupuje towar od innego dostawcy wspólnotowego i wymaga dostarczenia towaru do klienta końcowego spoza UE.

PROFESJONALIZM I WIEDZA SPECJALISTYCZNA

REALIZACJA PROCEDUR CELNYCH

Pomagamy naszym klientom w dopełnieniu wszystkich procedur celnych, które są niezbędne, aby prawidłowo zrealizować dany transport towarów zgodnie z zasadami Wspólnoty i specyfiką każdego kraju.

Formalności celne związane z importem, eksportem i tranzytem

Załatwiamy wszystkie formalności związane z ostatecznym jak i czasowym eksportem i importem towarów, a także z tranzytem zewnętrznymi (T1) i wewnętrznym (T2).

Eksport do krajów spoza EU

Transport towarów i utylizacja towarów poza terytorium Wspólnoty.

Zarządzanie z upoważnienia

Zarządzanie progiem VAT, który daje zwykłemu eksporterowi możliwość zakupu towarów lub usług bądź importu w kolejnym roku podatkowym bez podatku od towarów i usług.

Certyfikat pochodzenia

Dokument poświadczający pochodzenie towarów.

Import z krajów spoza EU

Dopuszczenie do swobodnego obrotu/użytkowania na obszarze UE.

Tymczasowy import

Tymczasowe wprowadzenie towarów na obszar UE.

Tymczasowy eksport

Tymczasowa wyprowadzenie towarów z UE do krajów spoza UE.

Cyfryzacja

Obecnie operacje celne odbywają się w czasie rzeczywistym i drogą elektroniczną. Ciągłe szkolenia personelu oraz ciągły rozwój technologiczny pozwalają nam być zawsze na bieżąco ze wszystkimi nowościami w tym zakresie.

Odprawy celne towarów z akcyzą

Najpowszechniejsze akcyzy nakładane są na alkohole, tytoń i produkty energetyczne.

MAGAZYN CELNY DLA TWOICH TOWARÓW

MAGAZYN CELNY W PRZYPADKU ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY

Posiadamy magazyny służące jako magazyny celne towarów objętych zawieszeniem akcyzy takich jak alkohol, żywność i energia, aby oferować naszym klientom kompleksową obsługę.

Tego rodzaju usługa ma wiele zalet: od wsparcia logistycznego na etapie załadunku, rozładunku i składowania towaru, po pomoc handlową i wystawienie dokumentów niezbędnych do transportu.

Magazyny celne oznaczają znaczne uproszczenie na poziomie zarządzania, zwalniając producentów z obowiązku elektronicznej transmisji danych i związanych z tym kosztów ponoszonych na wdrożenie własnego systemu informatycznego.

 

Czym się zajmujemy?

 • Zarządzaniem procedurami celnymi
 • Uiszczaniem akcyz
 • Oznaczaniem państwowymi znakami kontrolnymi

WSPARCIE FIRM

DORADZTWO PODATKOWE I CELNE

Firma Bracchi wie, jak ważne może być ciągłe aktualizowanie przepisów celnych i podatkowych. Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu i ciągłym szkoleniom, nasz dział celny i podatkowy to zespół ekspertów gotowych pomóc klientowi w każdej sprawie.

 • Rozwiązania dostosowane indywidualnie do klienta
 • Pełne wsparcie
 • Spersonalizowane doradztwo
 • Zintegrowane rozwiązania logistyczne
 • Planowanie każdego procesu
 • Znajomość międzynarodowych przepisów
 • Współpraca z instytucjami państwowymi
 • Zarządzanie operacyjne praktykami

DAJEMY WAM PRZESTRZEŃ DO ZROBIENIA KROKU W PRZYSZŁOŚĆ

005

Zarządzanie magazynem

Cyfryzacja magazynowania w celu optymalizacji wydajności dystrybucji

018

Zintegrowana logistyka

Całkowita integracja najlepszych technologii służących monitorowaniu łańcucha dostaw.

013

Logistyka wewnątrzzakładowa

Kompleksowe usługi logistyczne bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.

010

Składy celne i podatkowe

Zarządzanie praktykami celnymi i obsługą składów podatkowych.

icon_valore_aggiunto

Logistyka dopasowana do każdego sektora

Doświadczenie i innowacyjność dla każdej potrzeby logistycznej.

MAGAZYN CELNY I DEDYKOWANA POMOC W ZAKRESIE AKT CELNYCH

Nasz zespół oferuje kompletną pomoc w upraszczaniu zarządzania procedurami celnymi w przypadku operacji importowych/eksportowych. Dla niektórych strategicznych sektorów świadczymy również usługi doraźne, takie jak magazyny celne, uiszczanie akcyz oraz oznakowanie państwowe.