FUNKCJONALNE ROWIĄZANIA DLA TWOJEGO PROJEKTU

ROZWIĄZANIA LOGISTYKI WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ

Bracchi oferuje pełen zakres gotowych usług bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym klienta. Jest to strategiczna usługa o wysokiej wartości dodanej, która pozwala firmie uniknąć ponoszenia stałych kosztów.

Dzięki przygotowaniu naszych inżynierów logistyki, naszemu „know-how” oraz zaawansowanym zasobom technologicznym jesteśmy w stanie zorganizować magazyn naszego klienta w sposób efektywny i wydajn.

Nasze działania i rozwiązania:

 • Przyjmowanie: w inteligentny sposób organizujemy magazyny, tworząc zoptymalizowane i wydajne linie produkcyjne zdolne do obsługi i dystrybucji towarów dzielonych typowych dla branży e-commerce.
 • Pakowanie: produkty różnią się pod względem funkcji, wagi i rozmiaru. W związku z tym dobieramy odpowiednie opakowania zgodnie z potrzebami klienta. Jesteśmy w stanie obsłużyć szeroką gamę niestandardowych opakowań.
 • Etykietowanie: stosujemy nasz „know-how” i najnowsze technologie na każdym etapie zarządzania magazynem, w tym podczas etykietowania i kompletacji produktów. Każdy pojedynczy produkt (duży lub mały) zostanie oznaczony w odpowiedni sposób, rozpoznawalny w bazie danych magazynu. Kod, który posiada każdy produkt również pomaga monitorować jego aktualne miejsce składowania.
 • Stan magazynowy: dzięki naszemu technologicznemu zapleczu oferujemy klientom pełen dostęp do magazynów przy użyciu systemów WMS. Umożliwiają one kontrolowanie: ilości, jakości i rodzaju materiałów jaki jest dostępny, towarów przygotowanych do wysyłki oraz dostaw do magazynu.
 • Zarządzanie przesyłkami: działalność, która zaczyna się w biurach i kończy w magazynach. Komunikat o tym, co należy wysłać, przyjdzie z biur do stosownych magazynów, które przygotują towar i załadują go na najbardziej odpowiedni pojazd, na podstawie podanych wskazań.
 • Pozyskiwanie: optymalizujemy zarządzanie zasobami, umożliwiając firmie posiadanie wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji wysyłki oraz proste czynności związane z kontrolą stanu magazynowego produktów.
 • Utylizacja: usuwanie przestarzałych materiałów nie jest podstawową działalnością w firmie, ale dzięki naszemu doświadczeniu i sieci zaufanych dostawców jesteśmy w stanie zarządzać w zoptymalizowany sposób również tą częścią procesu logistycznego, zwykle poprzez przekształcenie odpadów w zasób.

OPTYMALIZACJA W CELU ZMNIEJSZENIA KOSZTÓW

OPTYMALIZACJA PRZESTRZENI I ZASOBÓW

Dla niektórych klientów kluczowe jest, aby zarządzany magazyn znajdował się blisko ich siedziby firmy. Bracchi posiada wieloletnie doświadczenie w projektach zarządzania wewnątrzzakładowego i outsourcingu.

Dzięki zarządzaniu wewnątrzzakładowemu jesteśmy w stanie zoptymalizować logistykę naszych klientów, którzy będą mogli zaoferować bardziej bezpośrednią i wydajną obsługę swoim klientom.

Jak działa proces optymalizacji?

 • Organizacja przestrzeni w najlepszy sposób
 • Redukcja kosztów związanych z nowymi zapasami
 • Lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni

Optymalizacja przestrzeni pozwala na stworzenie solidnych planów strategicznych i skupienie się na główniej aktywności firmy.

Powierz zarządzanie logistyczne zespołowi profesjonalistów, którzy śledzą trendy branżowe i stale rozwijają swoje umiejętności umożliwiając tworzenie zaawansowanych strategii logistycznych.

DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

TECHNICZNY I WYKWALIFIKOWANY KNOW-HOW

Dzięki technicznemu i wykwalifikowanemu „know-how” nasi pracownicy są w stanie przeprowadzić cały cykl logistyczny każdej firmy bezpośrednio z miejsca produkcji.

NASZE CECHY WYRÓŻNIAJĄCE TO DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM

Eksperci logistyki firmy Bracchi rozwinęli konkretne umiejętności, dzięki którym możemy oferować strategiczne usługi w najróżniejszych branżach handlowych.

Nasza filozofia umożliwiła nam:

 • Zostanie liderem na europejskim rynku transportu rolniczego
 • Rozwinięcie szerokiego wachlarza usług dla klientów i partnerów
 • Oferowanie profesjonalizmu na wszystkich etapach planowania transportu
 • Rozszerzanie naszej sieci na całą Europę i świat

DBAŁOŚĆ O PODEJŚCIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Bracchi stale monitoruje skuteczność swojego łańcucha dostaw w celu utrzymania nieprzerwanej pracy i codziennej komunikacji.

Gwarantujemy bezpośrednie i funkcjonalne podejście:

 • Do zmian w łańcuchu dostaw
 • Do potrzeb klienta
 • Do poprawy wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji firmowej.

ZOPTYMALIZUJ PRZEPŁYW PRACY W SWOIM MAGAZYNIE

ZALETY LOGISTYKI WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ

Powierzenie firmie Bracchi zarządzania wewnątrzzakładową logistyką może być korzystną strategią, ponieważ pozwala naszym klientom na zewnętrzne zarządzanie logistyką w celu uzyskania korzyści w zakresie:

 • Zmniejszenia kosztów stałych
 • Maksymalnego wykorzystania własnych przestrzeni
 • Anulowania kosztów przeładunku towarów w magazynach innych podmiotów
 • Poprawy jakości usług i produkcji
 • Zwiększenia elastyczności
 • Aktualizacji swojego knowhow.

Dzięki logistyce wewnątrzzakładowej następuje poprawa przepływów w łańcuchu dostaw ze względu na bliskość produkcji.

Bracchi posiada zespół inżynierów logistyki, który będzie w stanie zaprojektować i opracować odpowiednie rozwiązanie dla Państwa firmy. Mamy duże doświadczenie w różnych branżach, od wind po branżę modową, od e-commerce po branżę rolniczą.

DAJEMY WAM PRZESTRZEŃ DO ZROBIENIA KROKU W PRZYSZŁOŚĆ

005

Zarządzanie magazynem

Cyfryzacja magazynowania w celu optymalizacji wydajności dystrybucji

018

Zintegrowana logistyka

Całkowita integracja najlepszych technologii służących monitorowaniu łańcucha dostaw.

013

Logistyka wewnątrzzakładowa

Kompleksowe usługi logistyczne bezpośrednio w zakładzie produkcyjnym.

010

Składy celne i podatkowe

Zarządzanie praktykami celnymi i obsługą składów podatkowych.

icon_valore_aggiunto

Logistyka dopasowana do każdego sektora

Doświadczenie i innowacyjność dla każdej potrzeby logistycznej.

ROZWIĄZANIA LOGISTYKI WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ DOSTOSOWANE DO TWOJEJ FIRMY

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej usłudze logistyki wewnątrzzakładowej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji i odkryć rozwiązanie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.