KONE ODMENILO BRACCHI PRESTÍŽNYM GOLD CERTIFICATE

  • 26 apríla, 2018

Pre Bracchi, bol mesiac apríl plným cien a ocenení. Naše dopravné a logistické služby nám umožňujú sa pochváliť dôležitými partnerstvami s najlepšími medzinárodnými spoločnosťami z najrôznejších odvetví: od poľnohospodárskych strojov až po elektromechanické odvetvia, od automobilového priemyslu až po kozmetiku.

Výnimočnou oblasťou, v ktorej si spoločnosť Bracchi dokázala vybudovať pevné vzťahy založené na dôvere a trvalé partnerstvá, súvisí s výrobou výťahov, eskalátorov a riešení pre mestskú mobilitu.

KONE, ktorá je zákazníkom spoločnosti Bracchi už viac ako 20 rokov, je svetovým lídrom v oblasti výťahov, eskalátorov a automatických a priemyselných dverí. Jej poslanie? Zlepšiť tok ľudí, tzv. People Flow Experience, a umožniť presuny v mestách efektívnejšie, bezpečnejšie a spoľahlivejšie. Preto sa tiež stará o údržbu a modernizáciu existujúcich zariadení a budov.

Počas dodávateľského dňa KONE Supplier Day 2018, podujatia, ktoré každoročne spája najlepších medzinárodných dodávateľov spoločnosti KONE, získala Bracchi, ako dodávateľ, prestížne ocenenie Gold Certificate za dokonalosť. Toto ocenenie uznáva záväzok firmy Bracchi neustále zlepšovať svoje služby a poskytovať kvalitné výkony, ktoré najlepšie vyhovujú potrebám svojich zákazníkov a budovať pevné a trvalé partnerstvá.

Pre svojich zákazníkov ponúka spoločnosť Bracchi vstupnú a výstupnú logistickú dopravu, dopravu z jej dopravných uzlov v Taliansku, Nemecku a na Slovensku, ako aj cez sieť partnerov distribuovaných na celom európskom území, aby sa zabezpečila kapilárna distribúcie.

Vďaka flotile viac ako 500 vozidiel vybavených technologicky vyspelým vybavením garantujeme našim zákazníkom cestnú dopravu, technickú a nadrozmernú dopravu, ale aj intermodálnu, námornú a leteckú dopravu na národnej i medzinárodnej úrovni.

Naša ponuka je doplnená návrhovaním najlepších riešení logistiky a integrovanej logistiky, ktoré dokážu reagovať včas, efektívne a presne podľa potreby rôznych zákazníkov špecializovaných na akýkoľvek produktový sektor.

 

Book & Track Your Parcel