LOGISTICKÁ HALA BRACCHI

  • 4 júla, 2018

Dňa 27. júna 2018 bol v Priemyselnom parku obce Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda poklopkaný prvý kameň základov, a tým aj zahájená výstavba tretieho logistického centra spoločnosti Bracchi na Slovensku.

Slávnostného aktu sa zúčastnili zástupcovia obecnej, okresnej a krajskej samosprávy, minister dopravy SR, zástupcovia spoločnosti Schindler, ktorá je dlhoročným partnerom a zákazníkom spoločnosti Bracchi nielen v Dunajskej Strede ale aj v Bracchi Deutschland v Ettenheime a samozrejme v materskej spoločnosti v Taliansku, ďalší obchodní partneri a zástupcovia okolitých spoločností.

Investora, teda spoločnosť Bracchi reprezentoval CEO Lorenzo Annoni a Dr. Nicola Annoni.

Zastavaná plocha novej skladovej haly bude 28 539,2 m² na celkovej ploche pozemku 54 106 m². Zvyšné plochy budú využité na komunikácie, parkoviská a zeleň. 

Stavebná spoločnosť Strabag, s.r.o., ktorá vyhrala výberové konanie na našu stavbu, ohlásila plánované ukončenie výstavby na začiatok zimy 2018, kedy sa do nových priestorov v Kostolných Kračanoch presunie personál a tovar, ktorý sa momentálne nachádza priamo v priestoroch zákazníka, teda v spoločnosti Schindler DS a stane sa tak novou prevádzkou BSK Transports, s.r.o. v Dunajskej Strede. 

Book & Track Your Parcel