BRACCHI VÍTA ĎALŠIU DCÉRSKU SPOLOČNOSŤ BAS GROUP

  • 16 novembra, 2017

Bracchi je nezastaviteľná a preto sa rozhodla odkúpiť BAS Group. Len pred pár dňami bola zo strany Bracchi Srl podpísaná zmluva o odkúpení spoločnosti BAS Group Spa, sídliacej v talianskom meste Bassano del Grappa založenej v roku 1977 na synergii 4 firiem, ktorých spájal rovnaký cieľ: poskytovať prepravné a logistické služby vysokej kvality.

Zrodila sa tak skupina, ktorá v roku 2017 zamestnávala približne 400 ľudí.

Bracchi a BAS Group spája konštantný záväzkom spojiť tradíciu a inovácie a spoločný cieľ uspokojiť potreby zákazníkov, ktorí nám každý deň odovzdávajú svoj tovar..

Ako v Bracchi, tak aj sila spoločnosti BAS Group spočíva v hľadaní najlepšej distribučnej siete pre každého zákazníka prostredníctvom rozvoja cestnej, leteckej a námornej dopravy, dokládkových a expresných kuriérov až po najnovšie investície do zmluvnej logistiky.

BAS Group sa zrodila a vyvíjala nasledujúc intuíciu predvídať potreby trhu s módou a nápojmi. V priebehu rokov sa jej ponuka rozšírila o čoraz komplexnejšie a integrovanejšie dopravné a logistické služby, čím sa posunula z prepravy jednotlivých balíkov na dodávky „balíkov služieb“ s vysokou pridanou hodnotou.

Značky skupiny Basped, Il Corriere, Basexpress a LogisticNet vykonávajú komplementárnym a synergickým spôsobom širokú škálu dopravných a logistických činností, ktoré vždy zaručujú spoľahlivú, efektívnu a presnú službu.

Vďaka akvizícii spoločnosti BAS Group sa škála služieb, ktoré ponúka skupina Bracchi, ktorej majoritnými sektormi boli od nepamäti výťahy a poľnohospodárske stroje, ktoré si vyžadujú technické zručnosti a špecifické investície, rozširuje o nové trhy. Predovšetkým módny priemysel a nápoje, ktoré si takisto vyžadujú svoju zručnosť a vysokošpecializované a odborné know-how.

Cesta vzájomného rastu, ktorú táto dôležitá akvizícia otvorila, prechádza od zdieľania techník a skúseností s cieľom zabezpečiť zákazníkom čoraz komplexnejšie a kvalitnejšie prepravné a logistické služby.

Preto sme presvedčení, že nové partnerstvo povedie k zvýšeniu rastu skupiny Bracchi, konsolidácii jej vedúceho postavenia a rozširovaniu sa do nových geografických a obchodných oblastí s cieľom ponúknuť riešenia šité na mieru všetkým potrebám.

Book & Track Your Parcel